گازرسانی به 15 واحد صنعتی در سطح استان یزد به صورت رسمی در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، با تحقق این پروژه ها، 32 کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا و 4455 مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی در صنعت جایگزین می شود. مجموع اعتبار اجرای این پروژه ها حدود  20 هزار میلیون ریال است.
آدرس کوتاه :