شناسه : 131654964


گازرسانی به 15 واحد صنعتی در سطح استان یزد به صورت رسمی در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، با تحقق این پروژه ها، 32 کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا و 4455 مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی در صنعت جایگزین می شود. مجموع اعتبار اجرای این پروژه ها حدود  20 هزار میلیون ریال است.