جلسه بررسی پرونده های متقاضیان تأسیس و تمدید پروانه سازمان های مردم نهاد استان با حضور استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، هشتمین جلسه هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور «محمدعلی طالبی» استاندار یزد و «فخرالسادات خامسی‌هامانه» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و اعضای هیئت نظارت استان برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی پرونده‌های متقاضیان تأسیس و تمدید سازمان‌های مردم‌نهاد، با پنج درخواست تأسیس اولیه مشروط به پاسخ مثبت استعلام‌ها موافقت شد.
همچنین چهار درخواست تمدید پروانه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مورد موافقیت هیئت نظارت قرار گرفت.
خبر: مریم بهرامی
عکس: رضا زارع


آدرس کوتاه :