با حضور امام جمعه میبد، استاندار یزد و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس صورت پذیرفت:


یازدهمین نشست ستادراهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی با حضور امام جمعه میبد، استاندار، نماینده مردم میبد و تفت درمجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، فرماندار و مدیران کل ادارات استان درفرمانداری این شهرستان برگزارشد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد دراین نشست که عصر روز جمعه برگزار شد نیازها واولویت های شهرستان میبد درعرصه های صنعتی، گردشگری ،مسکن و اشتغال ،تعیین تکلیف زمین های واگذاری و طرح تفصیلی مطرح در راستای اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی تصمیم گیری شد .

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درجمع بندی این نشست گفت:درراستای اهداف و برنامه های ستاداقتصادمقاومتی بحث های واگذاری زمین های واحدهای صنعتی،مجتمع های گلخانه ایی ،دامپروری ،تامین آب برای بعضی از واحدها و شهرک های صنعتی به ویژه ناحیه صنعتی ندوشن و زیرساخت های آب وبرق و گاز تصمیمات  خوبی اتخاذ شد.
حسینی پور تامین زمین مسکن را یکی دیگر از مباحث این نشست عنوان کرد و  گفت:سندآمایش شهرستان ازمحورهای دیگر این نشست بود و ما باید به سمتی برویم که این محور حمایت شود .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود:بحث کاشی سرامیک و گردشگری ازدیگر شاخص های مهم نشست راهبردی اقتصادمقاومتی درمیبد بود .
تعیین تکلیف بافت های فرسوده و حمایت از گردشگری،تغییرکاربری 50هزارمترازفضای دانشگاه آزاد،حمایت از طرح های صنعت داروسازی و برگزاری نشست با حضوراستاندار در رابطه با طرح تفصیلی از دیگر مباحثی بود که دراین نشست برآنها تاکید شد .

 


آدرس کوتاه :