معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد توجه به معرفي توانمندي هاي استان در سطح ملي و بين المللي را ضروري دانست و بيان كرد:برند سازي هويت و تمدن شهر يزد را حفظ مي كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،سي و هشتمين جلسه كميسيون ميراث فرهنگي،گردشگري و روابط بين الملل شوراي اسلامي شهر يزد با حضور معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت: سال هاي زيادي از توجه به موضوع برند سازي و معرفي ارزش هاي شاخص شهرها و مناطق مختلف در دنيا مي گذرد و تحقق اين امر در كشور ما نيز نيازمند رويكردي فرابخشي و جمعي مي باشد.
«علي زيني وند» افزود:يزد از ظرفيت هاي شاخص و كم نظيري در سطح ملي و بين المللي برخوردار مي باشد كه متاسفانه براي مخاطبان هدف به خوبي معرفي نشده است و برندسازي بر مبناي تصميم منطقي و تخصصي مي تواند اين كاستي را جبران نمايد.
زيني وند اظهار داشت: با هم انديشي از گروه هاي مختلف و مبتني بر نظرات نخبگان فرهنگي،هنري,ارزش های مذهبی و اجتماعي از يك سو و توجه به عرف و ارزش هاي جامعه از سوي ديگر مي توان به برند واحدي براي معرفي شهر يزد در تمام عرصه ها رسيد.
وي خاطرنشان كرد:نساجي،صنايع دستي،آثار تاريخي،شيريني،محصولات كنجدي و ساير شاخصه هاي يزد نيازمند ارائه اثرگذارتري با نگاه فرهنگي و اقتصادي هستند تا فرصت هاي موجود در مسير حفظ هويت شهر و رونق ساير بخش ها قرار گيرد.
معاون استاندار يزد با اعلام آمادگي  دستگاه هاي اجرايي استان براي همكاري در زمينه برندسازي بيان كرد:تحقق اين امر نيازمند مشاركت و همفكري تمام بخش ها به ويژه نهادهاي مردمي و اجتماعي است تا برند شهر يزد با اعتبار بالايي از سوي جامعه به مخاطبان هدف معرفي شود.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع
 


آدرس کوتاه :