در شوراي حفاظت از منابع آب؛


برنامه عملياتي احياء و تعادل بخشي دشت هاي استان يزد با رويكرد فعاليت هاي بين بخشي و مشاركت مردمي، در شوراي حفاظت از منابع آب به تصويب رسيد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز شنبه 17 شهريورماه سومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب و كارگروه سازگاري با كم آبي استان با حضور استاندار يزد،نماينده مردم شريف يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي،معاونان استاندار و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد بيان كرد:ضروريست در همه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي موثر؛ آب به عنوان اولين موضوع در اولويت قرار گيرد زيرا تحقق برنامه هاي مديريتي و علمي در اين حوزه نيازمند نگاه هم گرا و منسجم است و يك بخش به تنهايي نمي تواند موثر واقع شود.
«محمود زماني قمي» به پيگيري و تحقق نتايج مصوبات اين شورا و كميته هاي فعال در زمينه آب تاكيد و اظهار داشت:براي اجراي طرح خاموشي زمستانه چاه هاي كشاورزي بايد در مذاكره با كشاورزان و تشريح مشكلات مربوط به منابع آبي رضايت افكار عمومي نيز مورد توجه قرار گيرد.
زماني قمي ضمن ابراز خرسندي از موفقيت طرح تعادل بخشي در دشت چاهك و شهرياري كه سهم چشمگيري از صرفه جويي در منابع آبي استان را به همراه داشته است، گفت:حيات و توسعه استان به مديريت منابع آب توسط تك تك اعضاي جامعه در بخش هاي مختلف و اجراي برنامه هاي تخصصي و كاربردي وابسته مي باشد.
در آغاز اين جلسه مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد  گزارشي مثبت از بررسي و ارزيابي عملكرد طرح تعادل بخشي در دشت چاهك و شهرياري ارائه و دستاوردهاي برنامه خاموشي زمستانه چاه هاي كشاورزي در سال گذشته را نيز بيان و به تشريح برنامه عملياتي احياء و تعادل بخشي دشت هاي استان پرداخت.
« محمد مهدي جواديان زاده » خاطرنشان كرد:تهيه برنامه عملياتي پيرامون خاموشي زمستانه براي چاه هاي كشاورزي داراي گلخانه در آينده اي نزديك توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي،آب منطقه اي و توزيع برق دردستور كار قرار مي گيرد که از رويكردهاي شوراي حفاظت از منابع آب استان مي باشد.
گفتني است ارائه طرح هاي موفق كاهش مصرف آب در شهرستان هاي مختلف  استان مربوط به بخش هاي صنعت،كشاورزي و مصارف خانگي از سوي فرمانداران ارائه و برنامه عملياتي احياء و تعادل بخشي دشت هاي استان يزد  با رويكرد فعاليت هاي ببين بخشي و مشاركت مردمي به تصويب رسيد.
خبرنگار:فاطمه شريفي
عكاس:حسن كرمي
 


آدرس کوتاه :