معاون عمراني استاندار يزد تاکید کرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با اشاره به برخورد جدي با كاربري هاي غير قانوني در مسير رودخانه ها گفت:پيش بيني هاي لازم و آمادگی بخش های مختلف براي مديريت سيلاب هاي ناشي از بارندگي هاي احتمالي در استان صورت گرفته است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز يكشنبه 11 فروردين ماه نشست آسيب شناسي و بررسي موضوع روان آب و سيلاب هاي اخير استان با رويكرد برنامه ريزي موثر در مديريت بارندگي هاي احتمالي پيش رو با حضور «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در سالن مديريت بحران استانداري برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بيان كرد:با توجه به بارندگي هاي صورت گرفته و پيش بيني بارش هاي پيش رو به ويژه در مناطق ييلاقي استان براي مديريت و ساماندهي موثر روان آب و سيلاب هاي احتمالي مشاركت دستگاه هاي اجرايي،خدمات رسان و موثر در اين حوزه برنامه ريزي شده است.
«محسن صادقيان» افزود:در اولويت برنامه هاي كوتاه مدت ساماندهي و ضرورت هاي لازم در مسير حركت سيلاب به سمت اشكذر و يزد،تفت به مهريز و مهريز به تفت مورد توجه قرار دارد و با بررسي شرايط منطقه چرخاب و كوه كاسه اقدامات عملياتي در حال انجام است.
صادقيان گفت:عمليات احداث و تقويت سيل بندها،نخاله برداري و پاكسازي مسير رودخانه ها با مشاركت دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري در حال انجام است و بازديدهاي ميداني نيز از مناطق ييلاقي با احتمال بارندگي بيشتر براي پاكسازي مسيرها صورت مي گيرد.
وي خاطرنشان كرد:براي انجام اقدامات بلند مدت نيز وضعيت واگذاري معادن شن و ماسه در منطقه كوه كاسه و چرخاب بررسي شده است كه فعاليت هاي اين محدوده نيازمند بازنگري و اصلاح است و با محوريت منابع طبيعي و صنعت،معدن و تجارت نحوه فعاليت ها مورد بازبيني و ارزيابي مجدد قرار مي گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد افزود:شرايط فعاليت در مسير يا محدوده رودخانه ها بررسي و نظرات كارشناسي براي ادامه فعاليت و تمديد مجوزها به رعايت موارد قانوني وابسته است و متخلفين احتمالي به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
صادقيان در پايان با اشاره به تكميل طرح مديريت و ساماندهي مسير رودخانه ها  در استان يزد بيان كرد:مسير سيلاب ها بر روي نقشه GIS پياده سازي و با جمع بندي اطلاعات دستگاه هاي مختلف اجرايي با توجه به وضعيت به دست آمده بهسازي و تكميل مسير رودخانه ها با مشاركت بخش خصوصي صورت مي گيرد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:مهدی مهدوی


آدرس کوتاه :