با حكمي از سوي استاندار يزد« محسن طالعي اردكاني» به عنوان بخشدار عقدا منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، با حكمي از سوي « محمود زماني قمي» استاندار يزد « محسن طالعي اردكاني» به عنوان بخشدار عقدا منصوب شد.
در متن اين حكم آمده است:
در اجراي تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و با عنايت به تفويض اختيار شماره 142024 مورخ 06/12/1392 وزير محترم كشور،جنابعالي را به عنوان بخشدار عقدا منصوب مي نمايم.
اميد است با توكل به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :