معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:


معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي استان توجه بر تقويت و حفظ اعتبار و سامان اجتماعي استان يزد را ضروري دانست و خاطرنشان كرد:با همگرايي و همفكري منسجم؛ بهره مندي موثر از ظرفيت هاي حوزه سلامت در استان ميسر مي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،صبح روز چهارشنبه دوم خردادماه، اولين جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي استان در سال جاري پيرامون بررسي و تبادل نظر در خصوص طرح عملياتي ايجاد شهرك سلامت و ساماندهي مطب پزشكان يزد با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار در سالن شهيد موحدين برگزار شد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: حفظ جايگاه و اعتبار استان يزد در موضوعات مختلف اهميت فراواني دارد و بايد نسبت به آنچه كه سامان اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد حساس باشيم.
« محمدعلي طالبي » افزود:با توجه به بستر و توانمندي هاي شاخص استان در حوزه خدمات درماني و سلامت حضور هم وطنان ما از ساير مناطق كشور براي بهره مندي از امكانات موجود، فرصت محسوب مي شود اما بايد نسبت به مديريت برخي از تبعات اجتماعي آن نيز اقدام كنيم.
طالبي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در گزارش ها و تحليل هاي مختلفي به تبعات و مشكلات برآمده از اين موضوع اشاره شده است و تمام دستگاه ها با همگرايي و همفكري نسبت به كنترل اين امر مسئول هستند.
وي بيان كرد:اگر خدمات و فعاليت يك دستگاه  هر چند در حيطه قانوني بار مضاعفي را بر ساير دستگاه ها و جامعه تحميل كند بايد نسبت به آن سياست تجديد نظر و اصلاح صورت گيرد.
معاون استاندار يزد يادآور شد:هر طرح و برنامه اي براي ساماندهي مطلب پزشكان و خدمات حوزه سلامت بايد با مشاركت تمام دستگاه هاي اجرايي مرتبط و رضايت و رغبت جامعه پزشكي صورت گيرد كه در آينده نيز اثربخشي لازم را به همراه داشته باشد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان گفت:اعتباري كه در  دهه هاي مختلف براي سلامت و خدمات درماني استان يزد محقق شده است را بايد حفظ كنيم و ساماندهي موضوعات اجتماعي و ساير برنامه هاي مرتبط با سلامت استان را در هم انديشي ها و جلسات تخصصي تر دنبال مي كنيم تا برنامه هايي مناسب در اين حوزه و با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي كار اتخاذ و اجرايي شود.


توجه بر اثرات فرهنگي و اجتماعي ارائه خدمات در حوزه سلامت


« فخرالسادات خامسي» مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد نيز در اين جلسه مطرح كرد: با توجه به موضوع ثبت جهاني، تبديل شدن شهر يزد به قطب و مركز سلامت فرصت و ظرفيت ارزشمندي است اما نبايد از اثرات اجتماعي و فرهنگي آن غافل بمانيم و نيازمند هم انديشي و پيشنهادات متنوع و كارشناسي براي تبديل مشكلات به فرصت در اين زمينه هستيم كه اين امر توسط دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و با مشاركت دستگاهاي اجرايي موثر و پيشنهادات مختلف براي رسيدن به اجراي برنامه اي منسجم امتداد مي يابد.
 


آدرس کوتاه :