با حكمي از سوي استاندار يزد «محمد باقري» به عنوان بخشدار آسفيج معرفي شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي «محمود زماني قمي» استاندار يزد « محمد باقري» به عنوان بخشدار آسفيج منصوب شد.
در اين حكم آمده است:
در اجراي تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و با عنايت به تفويض اختيار شماره    142024  مورخ    06/12/1392 وزير محترم كشور،جنابعالي را به عنوان بخشدار آسفيج منصوب مي نمايم.
اميد است با توكل به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :