شناسه : 108719136


با حضور استاندار یزد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و جمعی از مسئولین استان مراسم روز درختکاری برگزار شد.