معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد، مدیرکل اقتصادی استانداری، مدیرکل سرمایه گذاری استانداری و جمعی از مسئولین استان از شرکت کاشی «امرتات» در شهرستان اشکذر بازدید کردند.


آدرس کوتاه :