شناسه : 93909608


«سیدمحمد میرمحمدی» روز پنج شنبه 15 تیرماه با حضور در دانشگاه یزد از نحوه برگزاری کنکورسراسری دراستان بازدید کرد و با مسئولان برگزاری این امر دیدار و گفتگو نمود.

تصاویر این رویداد را در ادامه ببینید: