شناسه : 103290946


«سردار علي اصغر زارعي» جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، معاونان سازمان و هيئت همراه از مركز ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي استان، صنايع و واحدهاي توليدي حسّاس و پرخطر شهرك صنعتي يزد بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 18 دي ماه «سردار علي اصغر زارعي» جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، «سردار غلامعلي حيدري» معاون بسيج و امور استان هاي سازمان، «سردار محمدرضا كائيني» معاون طرح و برنامه سازمان، «سردار علي مهدي پور» جانشين قرارگاه زيستي سازمان، «احمد اكرمي» معاون قرارگاه پدافند شيميائي سازمان به همراه «محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل استانداري از مركز ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي يزد بازديد كردند.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور در اين بازديد موضوع آماده به كار بودن ژنراتورهاي برق را بسيار مهم دانست و تاكيد كرد: نبايد اجازه دهيم قطع برق مشكلي براي مراكز حياتي، حسّاس و مهم كشور ايجاد كند.
در ابتداي اين بازديد «محمدحسن صباغ زادگان» مديرعامل شركت برق منطقه اي استان گزارشي از آماده به كار بودن مولدهاي برق استان ارائه داد. بازديد جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور از صنايع حسّاس شهرك صنعتي يزد
همچنين سردار زارعي و معاونان سازمان پدافند غيرعامل كشور از صنايع و واحدهاي توليدي حسّاس و پرخطر شهرك صنعتي يزد بازديد كردند.
گفتني است در بازديد از صنايع شهرك صنعتي يزد «محمدرضا علمدار يزدي» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و «سيدمسعود عظيمي» مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي يزد نيز حضور داشتند.