شناسه : 96475958
استاندار يزد در جلسه ستاد بازآفريني شهري پايدار استان:


استاندار يزد، بازآفريني شهري را " فراهم نمودن امكانات ضروري زندگي اجتماعي در يك محدوده مشخص و متناسب با اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن جامعه "عنوان كرد و گفت: بازآفريني شهري به نوعي يك برنامه اقدام مشترك ميان همه دستگاه هاي مسئول براي ساماندهي بافت هاي فرسوده، حاشيه نشيني و در نهايت بافت تاريخي است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي عصر سه شنبه 21 شهريورماه 1396 در جلسه ستاد بازآفريني شهري پايدار استان كه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، مصوبات ستاد ملي بازآفريني و شوراي عالي شهرسازي و تمامي مباحثي كه در سطح ملي پيرامون يزد مطرح مي شود را، نشاندهنده توجه سطوح ملي به استان يزد دانست و از آن به عنوان فرصتي براي يزد ياد كرد و از همه دستگاه ها و مديران استان خواست تا از اين فرصت در راستاي شناساندن ظرفيتها و پتانسيلهاي استان و شهر يزد و رفع مشكلات و مسائل بافت تاريخي، بافت فرسوده و حاشيه نشيني يزد بهره گيرند.
استاندار يزد خاطر نشان نمود: خوشبختانه در عرصه بازافريني شهري، ديد مشترك و هم افزايي جمعي ميان دستگاه هاي استان ايجاد شده و همه بايد از اين فرصت، با احساس مسئوليت، نهايت بهره برداري لازم را در راستاي ساماندهي مسائل شهري داشته باشيم.
عالي ترين مقام اجرايي استان با اشاره به تصميم اتخاذ شده در سطح ملي جهت ساماندهي موضوع حاشيه نشيني پيرامون شهرها تاكيد نمود: اگر حاشيه نشيني را رها نموده و در راستاي ساماندهي آن اقدام نكنيم، اين معضل روز به روز گسترده تر خواهد شد، در عين حال كه بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه حاشيه نشينان نيز همنوعان ما هستند و بايد حرمت و كرامت انساني آنها رعايت شود و در مواجهه با ايشان، اخلاق انساني مد نظر قرار گيرد و از طرفي همه مسئولين به اين سوال پاسخ دهند كه چه عواملي منجر به حاشيه نشيني اين افراد شده و آنگاه در راستاي رفع آن عوامل و علتها بكوشند.
وي افزود: ستاد ملي بازافريني شهري بر مبناي سياستهاي كلان و تصميمات آينده نگر خود، تصميم به ساماندهي وضعيت حاشيه نشيني شهرها گرفته و مديران را به اين امر توجه داده تا نيازهاي مناطق حاشيه نشين نيز در طراحي هاي شهري لحاظ شود و اين امر در يزد نيز بايد مد نظر تصميم گيران و مجريان قرار گيرد.
ميرمحمدي بازآفريني شهري را " فراهم نمودن امكانات ضروري زندگي اجتماعي در يك محدوده مشخص و متناسب با اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن جامعه "عنوان كرد و گفت: بازآفريني شهري به نوعي يك برنامه اقدام مشترك ميان همه دستگاه هاي مسئول براي ساماندهي بافت هاي فرسوده، حاشيه نشيني و در نهايت بافت تاريخي است.
استاندار يزد با اشاره به مساحت 2600 هكتاري بافت فرسوده يزد تاكيد كرد: اگر به وضعيت ساماندهي اين عرصه بي توجهي شود، در واقع به همين اندازه، زندگي و نشاط اجتماعي و پويايي يك شهر را در معرض فرسايش و آسيب قرار داده ايم و بنابراين لازم است تا همه دستگاه ها با احساس مسئوليت و تلاش در اين عرصه، مشكلات و مسائل را به نحو مقتضي حل و فصل نمايند.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه خاطر نشان كرد: در فرايند ساماندهي قطعا بايد نيازهاي جامعه محلي  در بافتهاي فرسوده و حاشيه اي مورد توجه قرار گيرد چرا كه بدون توجه به مباحث اجتماعي و تنها با پرداختن به اقدامات كالبدي، نميتوانيم مشكلات و مسائل اين عرصه ها را به طور اصولي حل و فصل كنيم.
ميرمحمدي تاكيد كرد: معتقدم آنچه بايد به عنوان يك مساله و سوال همواره پيش روي ستاد بازافريني شهري پايدار استان باشد اين امر است كه راه هاي جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني چيست و علل و عوامل اين حاشيه نشيني كدام است؟ چرا كه با پاسخ دقيق، مستند و اصولي به اين سوالات است كه ميتوانيم راهكارهاي مقابله با حاشيه نشيني را بيابيم و در راه ساماندهي آن موفق باشيم و اميدوارم تمام دستگاه هاي ذيربط ، نظرات و پيشنهادات و پاسخهاي خود به اين دو سوال را جهت طرح و بحث و تبادل نظر در اين ستاد عنوان كنند.
استاندار يزد به پيشنهاد ارائه شده جهت ايجاد كمربند سبز پيرامون نقاط حاشيه نشين براي جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني اشاره كرد و گفت: بايد موارد مشابه مورد بررسي قرار گيرد و مشخص شود كه آيا اين اقدام در مهار حاشيه نشيني و گسترش آن در ديگر نقاط موفق بوده و يا برعكس باعث گسترش حاشيه نشيني شده است.
وي بيشترين علت حاشيه نشيني پيرامون شهرها را، مهاجرت عنوان كرد و افزود: بخشي از اين مهاجرت براي يافتن شغل است و بخشي ديگر كه مربوط به مهاجرت روستاييان به شهرها مي شود، به دليل نبود امكانات مناسب در روستاهاست كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و به عنوان مثال مشخص شود كه هزينه احياء و مرمت و لايروبي يك قنات كه ميتواند نقش موثري در حفظ جمعيت روستايي در خود روستا و جلوگيري از مهاجرت و حاشيه نشيني آنها شود، در مقايسه با هزينه هاي حاشيه نشيني روستاييان چه قدر است و كدام مقرون به صرفه تر است كه قطع به يقين هم از منظر اجتماعي و هم از نظر مباحث اقتصادي، احياء قنات و تلاش براي ماندن روستاييان در روستا، هزينه هايي به مراتب كمتر براي خود آنها و سيستم مديريت شهري و روستاي دارد.
ميرمحمدي با تاكيد بر اين نكته كه " مديران همواره بايد از تنگ نظري و محدود نگري پيرامون مسائل پرهيز نموده و با ديد ملي و وسيع به مباحث و مشكلات بنگرند" خاطر نشان نمود: در بحث حاشينه نشيني و ساماندهي آن، بايد همواره به علتها پرداخت و صورت مساله را پاك نكرد و با فرهنگ سازي و آگاهي بخشي مناسب، جامعه محلي را نيز نسبت به آسيبهاي حاشيه نشيني حساس كرد تا به عنوان مثال مردم در مواجهه با اتباع غير مجاز، از ارائه خدمات شغلي و در اختيار نهادن محل سكونت به اين افراد خودداري كنند كه همين امر، عامل موثري در عدم مهاجرت اين افراد و سكونت آنها در شهرها خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، خواستارتسريع در مشخص شدن ضوابط و مقررات مربوط با سازه هاي خشتي در استان جهت پاسخگويي به نيازهاي مردم و متقاضيان مرمت شد و در عين حال خاطر نشان نمود: بايد در اين خصوص مراقبت لازم صورت گيرد تا بازسازي بافت تاريخي، به تناسب نيازهاي زندگي امروزي صورت گيرد و به گونه اي عمل شود، كه محل سكونت افراد كه بافتي تاريخي با مختصات و مشخصات دوران گذشته است، به درستي با نيازها و ضروريات زندگي امروز، تطابق يابد و اين كاريست كه نيازمند دقت نظر ، تحقيق و پژوهش و برنامه ريزي مناسب است.
ميرمحمدي سپس به تقضاهاي مردمي جهت اخذ تسهيلات به منظور بازسازي بناهاي موجود در بافت تاريخي اشاره كرد و تاكيد نمود: بايد در اين خصوص تسريع لازم صورت گيرد و اگر در اين خصوص به كمك سطوح ملي نيز نيازمنديم ، اقدامات لازم انجام شود تا هرچه سريعتر به نياز مردم پاسخ داده شود.
استاندار يزد همچنين به مشكل دفع فاضلاب شهري از مسير قنوات اشاره كرد و خاطر نشان نمود: بهره گيري از نظر مقنيان و خبرگان حفر و مرمت قنات در استان جهت پيدا كردن راه حلي مناسب براي اين مشكل ميتواند راهگشا باشد.
عالي ترين مقام اجرايي استان، بالاترين ضمانت موفقيت همه اقدامات در بافت تاريخي را، مشاركت جامعه محلي در امر ساماندهي و بازسازي دانست و به تمامي مديران و دستگاه هاي ذيربط توصيه كرد تا به منظور تسريع در انجام امور و تحقق اصولي و صحيح اقدامات، به اين امر مهم توجه لازم داشته باشند.
وي در پايان خاطر نشان نمود: بسيار خوشحاليم كه شوراي عالي شهرسازي نيز به اين مباحث توجه نشان داده و از اين طريق نگاه ملي با نگاه استاني تلفيق خواهد شد و مديران استان نيز در تصميم گيري ها با ديد كلان و ملي اقدام خواهند كرد و اين امر ضريب موفقيت را قطعا افزايش خواهد داد.
گفتني است در پايان اين جلسه، مواردي چون " پيگيري مورد به مورد مصوبات جلسات قبل جهت تحقق و اجرا"،" تشكيل جلسات در هر مورد با دستگاه هاي مربوطه جهت برون داد نتايج عملي با اولويت ساماندهي حاشيه نشيني شهري"،" مراقبت جهت جلوگيري از شكل گيري حاشيه نشيني هاي جديد"،" تشكيل كارگروه هاي فرهنگي، اجتماعي و مشاركتي جهت هم افزايي و جلب همراهي جوامع محلي در ساماندهي بافت تاريخي"، " پيگيري ابلاغ و اعلام ضوابط و مقررات مربوط به سازه هاي خشتي از طريق  وزارتخانه راه و شهرسازي" به تصويب اعضاء رسيد.