شناسه : 87261426
در نشست فرهنگ سازمانی توسعه تاکید شد؛


نشست فرهنگ سازمانی توسعه با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سخنرانی «نعمت‌الله فاضلی» رئیس پژوهشکدۀ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پارک علم و فنّاوری اقبال یزد برگزار شد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، عصر سه شنبه 26 بهمن ماه نشست فرهنگ سازمانی توسعه با حضور «مجید جوادیان زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، «سیدمحمد رستگاری» فرماندار شهرستان مهریز و جمعی از مدیران و مسئولان استان با سخنرانی«نعمت‌الله فاضلی» رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به همّت هیئت اندیشه ورز در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با طرح این سؤال که علّت ناکامی‌های ما در پروژه‌ها چه بوده، با اشاره به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی که در این باره تأثیرگذار است، گفت: تراکم انباشت قوانین و مقررات، نبود دانش فنی و علم برای استقرار نظم و نبود فرهنگ سازمانی بخشی از عواملی است که طرح مبحث فرهنگ سازمانی توسعه را ضروری می کند.
«نعمت‌الله فاضلی» با بیان اینکه امروز گذشت زمان جامعه را به سوی سازمان یافتگی پیش برده است، فرهنگ سازمان را جو حاکم بر سازمان تعریف کرد که همۀ جان و روح سازمان را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: سازمان به یک قهرمان و مدیر نیاز دارد تا به مانند برند، فرهنگ آن سازمان و نیز ذهنیت ها به آن سازمان را شکل دهد.
رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: سازمان برای عینیت بخشیدن به ارتباطات خود و ایجاد معنای مشترک نیاز به تعامل، ایجاد انرژی، عاطفه و انگیزه دارد تا قوه اندیشه افراد سازمان و نیز خلاقیت، فعالیت، سخت کوشی، همدلی و همزبانی سازمان را افزایش دهد.
فاضلی با اشاره به اینکه در ایران در جایگاه سازمان، فرهنگ سازمانی نقشی نداشته است، گفت: بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در ایران مؤثر نبوده که دلیل آن نبود مفهوم فرهنگ سازمان در نظام برنامه‌ریزی ایران است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد ما نخواسته‌ایم فرهنگ سازمان را شکل دهیم، برای تحقق آن نیز تلاش نکرده‌ایم و فیزیکی بودن حضور افراد در سازمان و نیز نبود تعهد کاری از نشانه های آن است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان کرد: سرمایه سازمان نباید جسم افراد باشد بلکه باید جایگاه فرد به توانمندی وی، نوآوری، خلاقیت، یادگیری و یاددهی باشد و این مهم به سادگی محقق نمی شود زیرا در ایران سازمان یادگیرنده تعریف نشده است و اصلأ یادگیری در سازمان وجود ندارد.
فاضلی با بیان اینکه نبود فرهنگ سازمانی به دلیل اولویت داشتن عمران و آبادانی در مقایسه با انسان و کرامت انسانی بوده است، افزود: اگر در سازمان ها ارزش های انسان، ظرفیت های وجودی انسان و حقوق انسان به جای حفظ، گسترش و تداوم قدرت در اولویت قرار گیرد، آنگاه فرهنگ سازمانی رشد خواهد کرد.
رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان سخنان خود دولت‌های ضعیف
را دولت‌هایی دانست که دستگاه‌ها و سازمان‌هایش با حداقل بهره‌وری و حداکثر هزینه عمل کنند و خاطرنشان کرد:
نوع نظام دانایی که بعضا در کشور ما شکل گرفته حاکی از نوعی تفکر پوپولیستی است که کیفیت را نمی‌بیند بلکه آمار می‌خواهد تا بتواند عملکردها را توضیح دهد.