«محمدعلي طالبي» استاندار يزد اولويت بخش كشاورزي استان را تغيير الگوي كشت و استفاده بهينه از منابع آب دانست و بر بهره گيري از توانمندی هاي بومي و تخصصي در پاسخ به ظرفيت هاي شغلي اين بخش تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، استاندار يزد در  نشست مجمع نمايندگان  استان پيرامون بررسي مشكلات بخش كشاورزي و نظام صنفي كشاورزان بيان كرد: عزم و اراده استان با توجه به شرايط اقليمي و رويكردهاي كارگروه سازگاري با كم آبي بر تغيير الگوي كشت و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي به عنوان يكي از اولويت هاي مهم متمركز شده است.
« محمدعلي طالبي » افزود:براي مديريت مصرف آب و افزايش بازدهي در بخش كشاورزي از همه ظرفيت ها از جمله شوراي تامين كه در حوزه صنايع پرآب خواه  نيز ورودي جدي داشت، استفاده مي شود.
طالبي خاطرنشان كرد: با توجه به اراده جمعي مسئولان و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي از دستگاه هاي اجرايي  مرتبط با بخش كشاورزي و تشكل هاي صنفي اين حوزه نيز انتظار داريم تا مسئولين استان را  در ساماندهي موضوعات كشاورزي به ويژه بهينه سازي مصرف آب همراهي كنند.
وي با تاكيد بر ضرورت توازن شغلي ،سامان اجتماعي و فرهنگي در استان اظهار داشت:وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي متوازن و رضايت بخش نمي باشد و با توجه به حمايت و تسهيلگري هاي صورت گرفته در اين حوزه براي حركت به سمت كشت هاي گلخانه اي و كشاورزي نوين لازم است در به كارگيري نيروی کار ظرفيت هاي داخلی استان مورد توجه قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان گفت:كارگروهي استاني براي جمع آوري و دسته بندي پيشنهادات و مشكلات بخش كشاورزي با محوريت حوزه اقتصادی استانداري تشكيل مي شود تا بر اساس جمع بندی داده ها و اطلاعات چندجانبه ، بتوانیم توافق نظر و برنامه ريزي راه گشايي را در مسائل كشاورزي استان شاهد باشيم.


*توجه به مكانيزه سازي کشاورزی و پرورش دامِ سازگار با اقليم استان يزد

 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بيان كرد:پيشنهاد اينكه واحدهاي پرورش دام تعطيل شده مورد حمایت قرار گیرند تا در این حوزه اقدامات شاخص رقم بخورد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
«علي زيني وند» افزود:اما با توجه به شرايط اقليمي و محدودیت هایی که استان با آن مواجه است شاید نتوان به  قطب توليد دام دست پیدا کرد، اما تغيير الگوي كشت،مکانیزه سازی کشاورزی و پرورش دام سازگار با اقلیم در این زمینه رشد و تاثیرات قابل توجه ای به همراه دارد.
زینی وند به فعاليت و تمرکز خوب استان در پرورش شتر متناسب با ویژگی های کویر اشاره و اظهار داشت:شرایط حضور نمایندگان نظام صنفی کشاورزان در کارگروه ها و جلسات تخصصی با محوریت جهاد کشاورزی تقویت می شود تا بتوان زمینه تبادل نظر نزدیک تری برای ساماندهی مشکلات این بخش را فراهم ساخت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :