معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خواستار شد:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در بازدید از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی، خواستار انجام تحقیقات کاربردی و فعالیت‌های پژوهشی برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی استان شد.

‌به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "احمد ترحمی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی ‌آیت‌الله شهید صدوقی(ره) یزد بازدید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در بازدید از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی آیت‌الله شهید صدوقی(ره) یزد ضمن دیدار و گفت‌وگو با مدیران و اعضای هیئت علمی این مرکز از بخش های پژوهش، طرح و برنامه و امکانات و تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقات مرکز سلامت و ایمنی غذا بازدید کرد.
ترحمی ضمن تمجید از اقدامات علمی انجام شده در مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، روند فعالیت های پژوهشی این مرکز را به ویژه در خصوص علوم و فناوری‌های جدید مفید و مثمرثمر خواند ‌و خواستار انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی استان شد.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★


آدرس کوتاه :