شناسه : 88411288
در جلسۀ شورای فرهنگی استانداری تأکید شد؛


در جلسۀ شورای فرهنگی استانداری که با حضور جانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور برگزار شد، تأکید شد بر ارزیابی اقدامات فرهنگی و مدل های موفق انجام شده در استانداری با هدف سنجش رضایتمندی مردم توجه شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جلسه شورای فرهنگی استانداری، دوشنبه ۲۳ اسفند در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور جانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور و مدیران کل دفاتر استانداری برگزار شد.
«سیدعلی عزالدینی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران کل دفاتر استانداری در این جلسه گزارشی از فعالیت های فرهنگی استانداری در حوزه امنیت عمومی و حقوق شهروندی بیان کردند.
جانشین ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور در این جلسه به حساسیت امنیت عمومی و حقوق شهروندی در دستگاه ها تأکید کرد و در حوزه عفاف و حجاب گفت: می توان گفت تا ۳۰درصد در ترویج عفاف و حجاب و ترویج حقوق شهروندی در کشور موفق عمل کرده ایم.
«علی ملازاده» افزود: به نظر می رسد وضعیت کنونی حجاب و عفاف در کشور آنگونه که مورد انتظار است، مطلوب نیست اما رو به ارتقاست؛ به گونه ای که در ادارات دولتی وضع عفاف و حجاب خوب است اما در برخی مراکز بخش خصوصی بهتر است از طریق بخش دولتی این مطالبه جدی نظام جمهوری اسلامی محقق شود.
وی تجمیع برگزاری جلسات متعدد در حوزه های اداری و فرهنگی را یکی از مدل های موفق دانست و یکی از اهداف بازرسی از استان ها را تجمیع شورای فرهنگی استان ها برای جلوگیری از موازی کاری اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ بیان کرد.
جانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور ارزیابی از فعالیت های انجام شده استانداری را در تأثیرگذاری برنامه ها مؤثر دانست و بر انجام نظرسنجی و ارزیابی مردمی تأکید کرد.
ملازاده چند مسئولیتی را موجب کاهش کیفیت ستادهای استانی دانست و خواستار شد ادارات در این باره متحد شوند.
گفتنی است در این جلسه اقدامات انجام شده در خصوص انجام تبلیغات موردی و اثربخش درباره ترویج عفاف و حجاب، برگزاری جلسات عفاف و حجاب و نتایج حاصله، چگونگی تشویق مدیران و دستگاه های فعال استان درحوزهٔ ترویج حجاب و عفاف، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی برای ترویج عفاف و حجاب برای کارکنان در دستگاهها، عرضه محصولات عفاف و حجاب، برگزاری اردوهای زیارتی و راهیان نور، رعایت الزامات اداری و شئونات اسلامی، جداسازی جنسیتی، ملاقات عمومی مسئولان و مقامات و وضعیت تخلفات اداری بیان شد.  
همچنین مدل ها و اقدامات موفق انجام شده در استان در حوزهٔ فرهنگی بیان شد.