شناسه : 93109830
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: با همکاری شورای فرهنگ عمومی موفقیت‌های مطلوبی را در راستای کاهش طلاق داشته‌ایم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استانداری یزد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران ادارات استان برگزار شد.
«محمدعلی طالبی» در این جلسه با بیان اینکه استان یزد از قدیم شاخص خوبی در تحکیم خانواده بوده است گفت: ذهنیتی که در خصوص رشد طلاق استان نسبت به کشور ایجاد شد تعبیری اشتباه از یک رشد مقطعی طلاق است؛ بنابراین می‌توانیم با برنامه‌ریزی شاهد کاهش طلاق در استان باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: اهمیت کتاب‌خوانی باگذشت هزاران سال از دوران اندیشه ورزی انسان از بین نرفته و جایگاه خود را حفظ کرده است.
طالبی افزود: گسترش فضای مجازی هم نتوانسته و نمی‌تواند از اهمیت کتاب‌خوانی بکاهد و چراکه وجود کتاب ضرورت دارد.
وی اظهار داشت: مطالعه غیر منسجم و مقطعی در شبکه‌های اجتماعی آسیب و سردرگمی خاصی دارد به‌طوری‌که نیاز است با کتاب‌خوانی سیر تکامل مطالعه کامل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: برخی محرومیت‌ها و اتفاقات مانند وجود تروریسم در منطقه ارتباط مستقیم بافرهنگ و مطالعه و آگاهی مردم دارد لذا هر کاری که در جهت ارتقای سطح کتاب‌خوانی، در جهت ارتقای سطح سواد و فرهنگ است.
وی با اشاره به جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در استان یزد گفت: این جشنواره باید به بهترین نحو اجرا و مردم را جذب کند.