شناسه : 94230381
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد خبر داد:


مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد از اجرای طرح خود مراقبتی و ارائه خدمات سلامت ویژه زنان شاغل خبر داد و گفت: در نظر داریم این طرح را در مردادماه سال جاری برگزار کنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی و عفاف و حجاب نشستی با حضور نمایندگان و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی استان با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
«رقیه کرمانیان» گفت: در نظر داریم طرح خود مراقبتی و خدمات سلامت ویژه زنان شاغل را در مردادماه سال جاری برگزار کنیم که در آن زنان برای اولین بار در استان یزد در کلاس آموزشی 16 ساعته با موضوعات سلامت جسمی بانوان، آشنایی با سرطان‌های رایج در بانوان و پیشگیری از بیماری‌ها و غربالگری بانوان شرکت کنند.
 وی افزود: در جهت توان‌افزایی مدیران و مشاوران زن در دستگاه‌های اجرایی استان کارگاه آشنای با قوانین و خدمات بیمه‌ای مربوط به زنان را در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم و در کنار آن با توجه به هفته عفاف و حجاب به مسئله اهمیت حجاب برای زنان و تحکیم خانواده صحبت شد.
کرمانیان تاکید کرد: رسالت دفتر بانوان و خانواده استانداری توان‌افزایی بانوان است بنابراین سعی داریم با حضور نمایندگان بانوان دستگاه‌های اجرایی، بانوان را با کارکردهای ادارات مختلف آشنا کنیم چراکه دانایی سرچشمه توانایی است.
وی گفت: در این جلسه از بانوان شاغل در ادارات خواسته شد تا در برنامه‌های دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد و برنامه‌های توان‌افزایی مشاوران زن در ادارات مشارکت داشته باشند و پیشنهاد‌های خود را در خصوص کرامت کودک و بهبود وضعیت زنان در جامعه و خانواده مطرح کنند.