از سوی ارزیابان طرح «دفاتر تسهیل‌گری و توسعۀ محلی»؛


مجوز تأسیس و راه اندازی سه دفترتسهیلگری در محلات حاشیه نشین شهر یزد از سوی سازمان امور اجتماعی کشور صادر شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ارزیابی متقاضیان دفاتر تسهیل‌گری استان، توسط نمایندگان مشاور مادر طرح «دفاتر تسهیل‌گری و توسعۀ محلی» و سازمان امور اجتماعی کشور، به مدت دو روز در استانداری یزد انجام شد.
طی این مصاحبه، سیزده تیم شش نفره، 25 و 26 دی ماه با توجه به فراخوان واگذاری دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط حاشیه‌نشین که 19 آبان منتشر شد، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است، در این روند، اطلاعات و رزومۀ شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد واجد صلاحیت برای راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری توسعه محله با توجه به فراخوان داده شده، از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد دریافت و به سازمان امور اجتماعی کشور ارسال شده است.
گفتنی است، دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله‌ای دارای خدماتی از قبیل نوسازی، بهسازی و تأمین خدمات شهری، توانمندسازی اجتماعی جامعه محلی، توانمندسازی اقتصادی، ظرفیت‌سازی و نهادسازی و نیز نظارت و پایش محله را در دست کار دارد.
همچنین، پس از اعلام نتیجه سازمان امور اجتماعی کشور و تعیین تسهیل گران، این دفاتر تسهیل گری در سه منطقه حسن آباد، کشتارگاه و اسکان آغاز به کار خواهند کرد.
خبر: مریم بهرامی
عکس: مهدی زارع


آدرس کوتاه :