شناسه : 93219719
استاندار یزد:


استاندار یزد در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان گفت: ارزیابی عملکرد باعث تقویت انگیزه، تحول در سازمان، خلاقیت و نوآوری می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور استاندار یزد باهدف بررسی و تصویب شاخص‌های اختصاصی استانی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌گیری در خصوص شهرستان‌های داوطلب حضور در فرایند ارزیابی عملکرد سال 95، تشریح تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و گزارش وضعیت ثبت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سامانه ملی برگزار شد.
«سید محمد میرمحمدی» در این جلسه اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف می‌بایست به ضعف و قوت کار پی برد و از همین رو لازم است دستگاه‌های اجرایی برای انجام مطلوب ارزیابی عملکرد جدیت بیشتری داشته باشند.
وی با اظهار اینکه ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها باعث رونق کار و فعالیت می‌شود و همین موضوع پویایی را به دنبال می‌آورد، تصریح کرد: لازم است در ادارات جلسات توجیهی و آموزشی درباره ارزیابی عملکرد ادارات و کارمندان برگزار شود.
وی سه شهرستان یزد، مهریز و بهاباد را به‌عنوان شهرستان‌های قوی، میانه و ضعیف استان برای برگزاری طرح ارزیابی عملکرد پیشنهاد داد و گفت: ضروری است تا ارزیابی ادارات شهرستانی توسط فرمانداری‌ها اجرا شود.
استاندار یزد در خصوص بخشنامه حقوق شهروندی ادارات نیز گفت: این بخشنامه سبب کاهش فساد اداری، حفظ کرامت انسانی، رعایت حرمت و آشنایی بیشتر با وظایف در قبال ارباب‌رجوع می‌شود.
وی گفت: مواردی که در بخشنامه حقوق شهروندی ادارات آمده است در قانون هم وجود دارد ولی تاکنون به‌صورت پراکنده بوده و چنین مدون و یکجا جمع‌آوری نشده بود.
میرمحمدی با اشاره به اینکه خدمتگزار نباید خود را حاکم بداند، تأکید کرد: کارمندان ادارات با نگاه رفع مشکل باید با درخواست‌های مردم در ادارات برخورد کنند و طبق قانون پاسخگوی آنان باشند.