« بازگشت

معاون پشتيباني و توسعه نيروي انساني استاندار يزد خبرداد؛برگزاري همايش نماز نوآوري و شكوفايي در اسفند ماه


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد مهدي فقيه در اين نشست با اشاره به عملكرد ستاد اجرايي اين همايش گفت: با برنامه ريزي و زمان بندي در برگزاري همايش مي توان تاثير بسزايي در بالا بردن كيفيت اين مراسم گذاشت.
وي ادامه داد: تا به حال كه 14 عنوان مقاله و 28 عنوان چكيده مقاله به دبير خانه اين همايش ارسال گرديده است.
مهدي فقيه بر اهميت برگزاري همايش نماز نوآوري و شكوفايي تاكيد كرد و ادامه داد: موضوعات اين همايش در 4 محور نقش نماز در شكوفايي اقتصادي، نقش نماز در شكوفايي ابعاد معنوي وجود انسان ، نقش نماز در تحكيم روابط خانوادگي و نقش نماز در اصلاح ساختار اجتماعي برگزار مي شود .
وي با دعوت از انديشمندان و صاحب نظران براي شركت در فراخوان مقاله اين همايش ادامه داد: صاحبنظران و انديشمندان مي توانند  چكيده مقالات خود را در هر يك از اين محورها حد اكثر تا نيمه ديماه و اصل مقاله را تا نيمه بهمن ماه به دبيرخانه كميته علمي اين همايش ارسال كنند.
گفتني است اين همايش در نيمه اسفند ماه در سالن غدير و با حضور انديشمندان و صاحب نظران استاني و كشوري برگزار خواهد شد .