« بازگشت

معاون عمراني استاندار يزد:رعايت قوانين و مقررات رانندگي در جامعه بايد نهادينه شود


 

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد سيد محمد ميرسعيدي در اين همايش كه با حضور فرمانداران، شهرداران ، روساي شوراي اسلامي شهرها و پليس راهور استان يزد برگزار شد، افزود: با توجه به عملكرد خوب و هماهنگي بين اعضاي شوراي عالي ترافيك شهري و دفتر فني استانداري اين استان مقام اول را در سطح كشور كسب نموده است.
وي خطاب به اعضاي شوراي شهر و شهرداران اظهار داشت: معظل ترافيك شهري يكي از مسائل مهم شهرها مي باشد كه مسئولين امر در اين رابطه بايد تدابير خاصي را بينديشند.
وي از خدمات پليس راه استان قدرداني كرد و افزود: بايد نسبت به تقويت امكانات نرم افزاري و سخت افزاري پليس عنايت ويژه اي بشود تا شاهد كاهش آمار تلفات باشيم .
سيد محمد ميرسعيدي افزود: مبدا و مقصد قريب به 80 درصد از كاميون هاي باربري كه از جاده هاي استان تردد مي كند استان هاي مجاور است و بايد شوراي ترافيك كشور به ساماندهي ترافيك اين مسيرها عنايت ويژه اي داشته باشد.
وي به صنعت گردشگري استان اشاره كرد و گفت: امنيت در جاده هاي استان تأثير مهمي بر صنعت گردشگري داردو با توجه به قابليت هاي استان در زمينه گردشگري، تامين امنيت جاده ها براي حضور گردشگران از اهميت خاصي برخوردار است.
رئيس شوراي ترافيك استان در پايان از مردم خواست با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در كاهش آمار تصادفات كوشا باشند تا استان يزد همچنان كه در زمينه هاي عبادي و علمي براي كشور الگوست در اين زمينه هم الگو شود.