« بازگشت

مشاور رسانه رئیس جمهور در پایان سفر به استان یزد( بخش اول):استان یزد یکی از موفق ترین استانها در اجرای مصوبات سفر هیات دولت است


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، مهدی کلهر در پایان بازدید از مصوبات سفر دور اول هیات دولت به استان یزد با بیان این که ما به لحاظ فرهنگی در شرایط گذار هستیم گفت: هر ملتی که در یک شرایط ویژه فرهنگی با تغییر رویکرد مواجه می شود دچار تعارض و تناقضاتی می گردد که هر یک نیاز مند پاسخگویی است و برای پاسخ به سئوالات هر نسل باید با زبان، گویش، ادبیات، تمثیل و مثال های مخصوص به خود، اقدام کرد.
وی با اشاره به دیدگاه بزرگان در خصوص زنده شدن علم کلام برای پاسخ به مباحث اعتقادی، عقیدتی و فلسفی در کشور و جامعه جهانی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تصور این بود که دنیا ما را آزاد خواهد گذاشت تا حرف های خود را بزنیم و به فعالیت های خود بپردازیم.
مشاور رسانه ای رئیس جمهور با بیان این که در اوایل انقلاب هنرمندان ما نمی دانستند موضوع شهادت را چگونه در فعالیت های هنری خود بیان کنند اظهار داشت:  در آن زمان تنها دو جاذبه جنسی و خشونت سینمای جهان را اداره می کرد و چیز دیگری به ذهن هنرمندان نمی رسید.
کلهر با اشاره به این که شهادت از دیدگاه ما آنقدر افق بالای داشت که از سقف اندیشه جهان ماتریالیستی بسیار بالا تر بود گفت: به همین جهت آنها ما را دیوانه می پنداشتند و این شبیه همان جمله دیوانه ای بود که به پیامبر مکرم اسلام(ص) در صدر اسلام لقب می دادند.
وی با بیان این که دشمن چندسالی جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ما بسیاری از متفکران خود را در شهادت های گوناگون از دست دادیم خاطرنشان کرد: بعد از آن درگیر دوره استقرار سیاسی بودیم و کمتر کسی به زیرساخت های فرهنگی فکر می کرد.
کلهر با اشاره به سه رابطه انسان با خدا، خود و بشر و تاکید بر رعایت صداقت در این روابط تصریح کرد: این سه رابطه به عنوان زیرساخت فرهنگی حائز اهمیت است لذا به نظر می رسد علما و بزرگان جامعه باید این سه رابطه را بررسی، اصلاح و آسیب شناسی کنند.
مشاور رسانه ای رئیس جمهور تاکید کرد: اگر این سه رابطه اصلاح شود می توانیم نسبت  به پایه ریزی زیرساخت های فرهنگی بیشتر امیدوار باشیم.
وی استان یزد را یکی از استانهای موفق در اجرای مصوبات سفر اعضای هیات دولت بشمرد و با اشاره به استعدادهای ویژه  مردم یزد ادامه داد: باید مردم استان یزد این استعدادها را جدی تلقی کنند و خواست های خود را بر روی آنها متمرکز نمایند. کلهر استان یزد را پیشگام در عرصه آبیاری نوین و کشت گلخانه ای عنوان کرد و افزود: آینده استان یزد امید بخش و روشن است.
 مشاور رئیس جمهور در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و عبور کالا از ایران اظهار داشت: باید به دنیا فهماند بصرفه ترین و مناسب ترین راه برای عبور کالا، کشور ایران است. وی خاطرنشان کرد: ایران، استعداد 14 کریدور شرقی غربی و 12 کریدور شمالی جنوبی را دارد لذا باید راههای خود را کامل کنیم. وی ادامه داد:  توجه به این استعداد برای شکوفایی چشمگیر کشور موثر خواهد بود.