« بازگشت

مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی کل کشور خواستار شد:تقویت رویکرد روانی و اجتماعی در برخورد با آسیب ها


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ در این نشست مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی کل کشور با بیان این که در مورد آسیب های اجتماعی باید نگاه واقع بینانه داشت خواستار توجه بیشتر به رویکرد روانی و اجتماعی در برخورد با این آسیب ها شد.
سید حسن موسوی چلک با بیان این که آسیب اجتماعی یک واقعیت است که نباید کتمان شود گفت: باید با برنامه ریزی لازم زمینه کنترل و سپس کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را فراهم آورد.
وی لازمه برنامه ریزی در حوزه آسیب های  اجتماعی را تعامل همه دستگاهها و مسئولین عنوان کرد و با بیان این که باید برخورد با آسیب ها، علمی و با رویکرد منطقه ای باشد اظهار داشت: نیازها، اولویت ها و امکانات در استان های مختلف فرق دارد لذا به نظر می رسد باید برنامه ریزی هادر این حوزه بومی و محلی باشد.
مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی با بیان این که نگاه نباید تنها به فرد آسیب دیده باشد افزود: در این رابطه باید به خانواده و جامعه نیز نظر داشت و از این طریق به سمت سلامت اجتماعی حرکت کرد.
وی با تاکید بر این نکته که فعالیت ها در امور اجتماعی را باید به سازمانهای اجتماعی واگذار کرد گفت: رویکردها امنیتی، قضایی و انتظامی در این رابطه باید در مرحله آخر قرار گیرد.
موسوی چلک افزود: باید رویکرد روانی و اجتماعی در برخورد با آسیب های اجتماعی تقویت گردد و سازمان بهزیستی نیز تلاش می کند تا این رویکرد نهادینه شود.
وی با اشاره به تدوین سند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استانها گفت: این سند می تواند زمینه یک تحلیل دقیق تر از آسیب ها، تعیین اولویت ها و نیازسنجی ها و جلوگیری از موازی کاری و گزارش گیری مناسبی را در این رابطه فراهم آورد.   
وی در پایان بر استفاده از همه ظرفیت ها برای حرکت به سمت سلامت اجتماعی تاکید کرد.
در ادامه این نشست اعضا، پس از بررسی مصوبات نشست گذشته خود، به بررسی سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی استان یزد و بررسی طرح های پژوهشی پرداختند.