« بازگشت

مدير كل امور مالياتي استان يزد در جمع شهرداران استان يزد خبر داد؛وصول حدود 17 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده در مرحله نخست


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،  ابراهيمي مدير كل امور مالياتي استان در اين مراسم با تشريح قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: تا كنون 202 فقره اظهار نامه از طريق سيستم مالياتي ثبت شده كه از اين تعداد، 16 ميليارد و 978 ميليون ريال ماليات بر ارزش افزوده وصول گرديده است.
وي به ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد سازمان ماليات به صورت مستقل اشاره و هدف از ايجاد سازمان مستقل مالياتي را افزايش كارايي نظام مالياتي و تمركز كليه امور مربوط به اخذ و وصول ماليات و سياست گذاري ماليات عنوان كرد.
مديركل امور مالياتي استان ادامه داد: ‌بايد به گونه اي عمل كنيم تا هزينه هاي جاري مملكت از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي تامين گردد.
وي به نوسانات موجود در بازار نفت اشاره كرد و گفت: اگر بخواهيم بودجه جاري كشور را بر قيمت نفت استوار كنيم از بودجه اي متزلزل برخوردار خواهيم شد كه امكان برنامه ريزي را از ما مي گيرد.
وي به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت:‌ اين قانون در راستاي تحول در نظام مالياتي و افزايش پايه هاي مالياتي با بيش از 20 سال پيگيري مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
ابراهيمي افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 140 كشور جهان به اجرا در آمده است و به عنوان تجربه اي موفق براي اين كشور ها به حساب مي آيد و همكاران ما در سازمان مالياتي تحقيقات كاملي را در اين زمينه انجام داده اند.
وي در ادامه به ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره و اضافه كرد: در قانون تجميع عوارض تنها 123 قلم  كالا مشمول دريافت عوارض بود ولي در ماده يك قانون ارزش افزوده، كليه كالا ها و خدماتي كه در داخل ايران توليد عرضه و ارائه مي شود مشمول دريافت ماليات مي گردد.
مدير كل امور مالياتي استان به نرخ پيشنهادي هفت درصد براي ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و ادامه داد: در دولت نهم نرخ هفت درصد ماليات بر ارزش افزوده به يك و نيم درصد ماليات و يك و نيم درصد عوارض تبديل شد و اين در حاليست كه در قانون تجميع عوارض دو درصد ماليات و تنها يك درصد عوارض دريافت مي شد.
وي به دليل تبديل هفت درصد ماليات بر ارزش افزوده  به يك ونيم درصد اشاره كرد و گفت: در حال حاضر دولت نظارتي بر توليد و توزيع كالا و خدمات در سطح كشور ندارد و با استقرار قانون ماليات بر ارزش افزوده يك نظام مديريتي قوي بر اقتصاد كشور حاكم مي شود.
وي به وجود فعاليت هاي اقتصادي زير زميني به عنوان يكي از بيماري هاي اقتصادي اشاره كرد و افزود: عمده اصرار دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شناسايي نيمه پنهان اقتصاد و شفافيت در اقتصاد كشور است و  دريافت درآمد سهم كمي در اجراي اين قانون دارد.
ابراهيمي ادامه داد : اگر اين قانون كامل و صحيح اجرا شود ديگر حسابسازي از بين خواهد رفت و شركت ها با توجه به اينكه بالا دستي و پايين دستي شان بايد ماليات بدهند ديگر نمي توانند حسابسازي كنند.
وي با اشاره به ماده دوازدهم قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت : ‌به منظور جلوگيري از تورم ، دولت 70 درصد اقلام سبد مصرفي خانواده دهك پايين جامعه را كه شامل گوشت شير و مايحتاج عمومي جامعه است از ماليات معاف نموده است.
مديركل امور مالياتي در بخش ديگري از سخنانش به معافيت بر صادرات اشاره كرد و گفت: بر اقلامي كه توسط توليد كنندگان صادر مي شود ماليات بر ارزش افزوده تعلق نمي گيرد حتي اگر كالاي وارداتي به منظور توليد اين اقلام دريافت شده باشد و ماليات اخذ شده در صادرات اين كالا عودت داده مي شود.
ابراهيمي افزود: به منظور حمايت از بخش توليد ، به ماشين آلات توليدي وارداتي نيز ماليات بر ارزش افزوده تعلق نمي گيرد.
وي با بيان اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده، زنجيره اي از وصول ماليات را از واردات تا مصرف بر عهده دارد افزود: مرحله بند الف ، ب و ج مشاغل نيزاز اول سال آينده در مسير وصول ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرد.
مدير كل امور مالياتي استان از كم تنش بودن و اطمينان در وصول ماليات به عنوان مهمترين خصايص اين طرح ياد كرد و گفت: با اجراي صحيح اين طرح دغدغه شهرداران در تأمين منابع براي توسعه و آباداني شهر ها از بين خواهد رفت.
ابراهيمي به تعامل شهرداران با سازمان امور مالياتي استان تاكيد كرد و گفت: اعتقاد ما بر اين است كه ما پيگير تأمين منابع هستيم و شهرداران دغدغه عمران وآباداني شهر و استان را دارند و در اين مسير ما همراه با شما هستيم.
مدير كل امور مالياتي استان در ادامه اين مراسم به سئوالات شهرداران در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده پاسخ گفت.
گفتني است شركت ها و اشخاصي مشمول مرحله اول طرح ماليات بر ارزش افزوده هستند كه سالانه بيش از سه ميليارد ريال مبادلات يا فروش داشته باشند.