« بازگشت

ديدار اعضاي شوراي شهرتفت با استانداريزد


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در اين ديدار با بيان اينكه تفت از سابقه ديرينه ای برخوردار است  و دردوران دفاع مقدس نيز شهيدان زيادي راتقديم اسلام وانقلاب كرده و پشتيباني و كمكهاي خوبي را نيز به جبهه ها ارائه كرد گفت : نام آشناي تفت همه جا درخشيده است.
استاندار يزد واقع شدن درمسير و نزديكي به مركز استان را از مزيتهاي شهرستان تفت برشمرد و اظهارداشت : تفت ، شهري باغ شهري ؛ زيبا و با آب و هواي مطلوب ومطبوع است كه اين نكات بايد مورد  توجه قرار گيرد و در توسعه شهرستان تدابير لازم در نگهداري از آن مدنظر باشد.  وي تأكيدكرد : بايد درازمدت انديشيد و آينده نگر بود
 شايان ذكر است درادامه اين ديدار ، مسئولين شهرستان تفت به بيان نيازها و مسائلي همچون استخر ذخيره آب ، ساختمان آتش نشاني ، پارك شهر ، تثبيت رودخانه ، قبرستان تفت ، كمربندي و ساير موارد پرداختند و تصميماتي دراين رابطه اتخاذ گرديد.