« بازگشت

به ریاست معاون عمرانی استاندار یزد؛جلسه بررسي مشكلات اراضي زارچ و صدوق برگزار شد


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد ، در این نشست فرمانداران يزد و صدوق به تشريح و تبيين مشكلات اراضی محدوده زارچ و صدوق پرداختند و به تبادل دیدگاه و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
شایان ذکر است، در اين جلسه مقرر شد تا موضوع از طريق مسئولان مربوطه و هماهنگی فرمانداران تا حصول نتيجه پيگيري شود.