« بازگشت

برگزاری کارگروه آمایش استان یزد


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا فلاح زاده در این نشست با بیان این که به دنبال به نتیجه رسیدن طرح آمایش استان هستیم گفت: امیدواریم این سند بتواند به عنوان برگ زرینی در تاریخ توسعه استان ثبت شود.
استاندار یزد با اشاره به این که طرح آمایش باید به عنوان مبنای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گیرد افزود: طرح آمایش می تواند در تدوین برنامه های آینده، ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و کاهش چالش های پیشروی استان موثر و تاثیرگذار باشد.
در ابتدای این نشست نیز معاون برنامه ریزی استاندار یزد سند آمایش را یکی از برجسته ترین طرح های مطالعاتی در استان عنوان کرد و گفت: استان یزد یکی از استانهای پیشتاز در کشور در رابطه با تدوین طرح آمایش به شمار می رود.
در ادامه این نشست مشاور طرح آمایش استان یزد به ارائه بخشی از اقدامات صورت گرفته در این رابطه پرداخت و به سئوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ گفت.
شایان ذکر است طرح آمایش استان، سندی برای تحقق توسعه پایدار فضایی محسوب می شود که زمینه های برنامه ریزی در این طرح محیط زیست، اجتماعی  فرهنگی، اقتصادی، مدیریت و تشکیلات و کالبدی و زیرساخت ها می باشد.