« بازگشت

برگزاری کارگاه آموزشی ستاد احیاءامر به معروف و نهی از منکر استان


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این دوره آموزشی که با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی  از منکردر دستگاه های اجرایی دولتی استان برگزار شد عبدالرسول دوران معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیران و کارکنان ارشد بخش دولتی و کارخانجات تولیدی استان حضور داشتند.
تقوایی مدیر کل سیاسی وانتخابات استان منظور از تشکیل این کارگاه 6ساعته آموزشی را بالا بردن اطلاعات اعضای شورای امر به معروف ونهی از منکر هر واحد  که شامل 3تا5 نفر می باشند عنوان کرد.
وی افزود: از جمله وظایف اعضای شورای ستاد، برنامه ریزی و تدوین فریضه امر به معروف ونهی از منکر در واحد مربوطه است.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استان خاطر نشان کرد آموزش ویژه اعضای شوراها در ماه های گذشته سال جاری با حضور بیش از 200 نفر برگزار شد که حاضرین آموزش های اولیه اجرای دو فریضه امر به معروف ونهی از منکررا در واحدهای اجرایی و تولیدی فرا گرفتند.
لازم به ذکراست که این کارگاه آموزشی با هماهنگی و همکاری ستاد احیاء امر به معروف ونهی ازمنکر استان و دفتر پژوهش استانداری برگزار شد.
ضمناً مراسم مرثیه خوانی حضرت امام حسین یکی دیگر از برنامه های این کارگاه آموزشی بود.