« بازگشت

برگزاری اولین جلسه کارگروه تحول اداری ، بهره وری و فناوری اطلاعات استان یزد


معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استاندار یزد در این نشست گفت: امیدواریم با درس گرفتن از تعالیم ائمه اطهار بتوانیم شیعیان و پیروان واقعی برای آن بزرگواران باشیم.
وی به تغییرات شورای برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: مسئولیت کارگروه تحول اداری و بهره وری بعد از تغییرات در شورای برنامه ریزی به معاونت پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی محول شده است.
محمد فقیه خراسانی علت تأخیر در برگزاری جلسه را تغییرات در اعضای این کمیته نام برد و گفت: در هفته آینده جلسه معاونین پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی کل کشور در تهران برگزار می شود و این نشست به منظورهماهنگی این کارگروه جهت ارائه مطلب لازم به جلسه مذکور برگزار می شود.
معاون استاندار یزد مطالعه و اطلاع قبلی از حضور در جلسات را یکی از عوامل ارتقاء بهره وری جلسات برشمرد و از اعضای کارگروه تحول اداری , بهره وری و فناوری اطلاعات استان خواست تا در این راه پیشقدم باشند.
دراین نشست وظایف کارگروه توسط مدیر کل تحول اداری استان تشریح و دوره های آموزشی و پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتخاب رئیس دانشگاه یزد و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استان به عنوان اعضای کارگروه ، تشکیل چهار گروه اجرایی تحول اداری ، بهره وری، فناوری اطلاعات و آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، پیگیری تخصیص اعتبار از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های عمومی از مهمترین مصوبات این نشست بود .