« بازگشت

برگزاري دوره آموزشي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها


دوره آموزشي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي استان يزد در ساختمان مديريت آموزش و پژوهش استانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در اين دوره آموزشي دو روزه، 85 نفر از معاونين و كارشناسان فني و اجرايي اين طرح از سراسر استان با نحوه اجراي طرح ياد شده و تكميل پرسشنامه هاي مربوطه آشنا شدند.
شايان ذكر است دوره هاي آموزشي ويژه ماموران آمارگيري نيز طي روزهاي پنجم و ششم مرداد ماه در مراكز شهرستانها برگزار خواهد شد.
بيش از 500 نفر به عنوان معاون فني، كارشناس اجرايي و مامور آمارگير در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي 224 هزار خانوار شهري و 52 هزار خانوار روستايي استان يزد كه از 12 مرداد تا دهم شهريور ماه سالجاري انجام خواهد شد همكاري مي كنند.