« بازگشت

با حضور معاون پشتيباني و تامين نيروي انساني استانداريزد تصويب شد؛اجراي طرح نيازسنجي آموزشي كاركنان استانداري يزد


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمد مهدي فقيه خراساني در اين نشست با تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشت: اعتقاد به پيگيري مسائل علمي در بين همكاران بايد منسجم تر شود.
وي با اشاره به اهميت علم و دانش اظهار داشت: آنچه كه از طرف ائمه اطهار(عليهم السلام) به عنوان حجت بالغه ذكر شده طلب علم است.
معاون پشتيباني و تامين نيروي انساني استانداريزد به طرح نيازسنجي آموزشي اشاره كرد و اظهار داشت: كليه كادر رسمي و پيماني استانداري و فرمانداري هاي تابعه داراي شناسنامه پژوهشي آموزشي مي باشند كه با اين طرح، پرسنل با اعلام نياز، در دوره هاي مختلف آموزشي شركت خواهند كرد.