« بازگشت

بازدید معاون عمرانی استاندار یزد از چند طرح منابع طبیعی در شهرستان های استان


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "سید محمد میرسعیدی" با حضور در محل پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها در شهرستان های مهریز، یزد، صدوق، میبد و اردکان، از نزدیک در جریان اهداف و چگونگی اجرای این طرح ها قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار در بازدید از طرح بوستان تفریحی گلستان مهریز که عملیات نهال کاری در سطح یک هکتار از آن در سال گذشته اجرا شده اظهار امیدواری کرد: با پایان مطالعه و طراحی بوستان تفریحی گلستان که با همکاری شرکت مخابرات استان انجام می گردد، این طرح در اواخر سالجاری به کارگروه زیربنایی استان ارجاع شود.
میرسعیدی همچنین طی بازدید از طرح های کمربند سبز یزد، پارک غدیر و ایستگاه کانال باد میبد و پارک طریق الرضا (ع) اردکان از نزدیک در جریان اهداف و چگونگی اجرای این طرح ها قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار همچنین با حضور در اداره منابع طبیعی شهرستان صدوق، ضمن دیدار با کارکنان و رییس این اداره در جریان طرح های منابع طبیعی این شهرستان قرار گرفت و از زحمات کارکنان این اداره تقدیر کرد.
وی همچنین با حضور در مرکز نگهداری معلولین محبت شهرستان میبد که 127 معلول از هشت استان کشور را نگهداری می کند ضمن عیادت از معلولان تحت پوشش، از زحمات پرسنل شاغل در این مرکز قدردانی کرد.