« بازگشت

بازدید رئیس روابط عمومی استانداری یزد از هفته نامه یزد امروز


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد ، سيدعبدالمجيد قائم محمدي در اين ديدار ضمن تشكر و قدرداني از خدمات و تلاش هاي دست اندركاران امر اطلاع رساني در هفته نامه یزد امروز ، دربازديد از اين دفتر ، از نحوه عملكرد ، فعاليتها و نيازهاي اين هفته نامه آگاهي يافت.