ارتباط تلفني با سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد
آدرس کوتاه :