با حضور استاندار یزد؛


با حضور استاندار یزد و معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز چهارشنبه دوم آبان ماه هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با حضور "محمود زمانی قمی" استاندار یزد، "عباس سروش" معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، "رضا مکنون" رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، "جعفر نخستین" مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از صاحب نظران و متخصصان حوزه آب کشور با رویکرد پیوند چرخه آب و اکولوژی در مناطق خشک برای پایداری سرزمین در دانشگاه یزد برگزار شد.
گفتنی است این کنفرانس ملی به مدت دو روز با محور های: پایداری اکوسیستم های آبی با نگاهی ویژه به سفره های آب زیرزمینی، برنامه ریزی و مدیریت جامع و به هم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه های آبریز، تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژ‌یک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز، مدیریت چرخه آب شهری با تاکید بر نیازهای محیط زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری، نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب و بررسی ارزش آب و نقش اقتصادی آن در تعادل بخشی منابع آب به میزبانی استان یزد در حال برگزاری است.

★خبرنگار: مجید وفایی شاهی★
★‌عکس: حسن کرمی★


آدرس کوتاه :