مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:


فخرالسادات خامسی‌هامانه در کمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش، مراقبت دانش‌آموزان را نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی رشد آنان دانست و تأکید کرد که توجه صرف به مقوله آموزش دانش‌آموزان نگران‌کننده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «فخرالسادات خامسی‌هامانه» در کمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش که با موضوع پروژه ملی نماد(نظام مراقبت دانش‌آموزان) برگزار شد، گفت: به بار نشستن فعالیت‌های آموزشی در آموزش و پرورش بدون توجه به حوزۀ اجتماعی ممکن نیست.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد موضوعات اجتماعی را اولویت نظام بیان کرد و افزود: اکنون برای اجرای بهینه طرح‌های مرتبط با کاهش آسیب‌ها آمادگی و عزم استانی وجود دارد اما لازم است در کنار آموزش دانش‌آموزان و تلاش برای رشد اجتماعی و فرهنگی آنها، والدین و معلمان نیز رشد اجتماعی را حائز اهمیت بدانند.
خامسی تأکید کرد: بی‌توجهی به مباحث اجتماعی ممکن است مانع و تهدیدی برای به ثمر رسیدن دیگر جنبه‌های رشد دانش‌آموزان باشد از این‌رو، باید تلاش کرد که این مهم در دانش‌آموزان، معلمان، والدین و نیز مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش نهادینه شود.
وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح معلمان، دانش‌آموزان و والدین هستند، اظهار امیدواری کرد که حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در این طرح پررنگ و معنادار شود؛ به‌گونه‌ای که سمن‌ها بازوان اجرایی آموزش و پرورش نیز باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به رتبۀ سوم استان در اجرای پروژه نماد، بیان کرد: خوشبختانه دست اندرکاران طرح نماد در استان همراه با سیاست‌های تعریف شدۀ این طرح پیش می‌روند؛ این در حالی است که برای افزایش اعتبارات اجتماعی آموزش و پرورش همچنان نیز باید تلاش کرد.
خامسی آموزش و پرورش را قرارگاهی دانست که اگر فتح شود دیگر حوزه‌ها نیز فتح خواهد شد و تصریح کرد: در حال پیگیری برای افزایش میزان اعتبارات بخش اجتماعی در آموزش و پرورش هستیم و معتقدیم این سیستم بیش از این باید در این خصوص تکاپو کند.
گفتنی است، طرح نماد با مشارکت چهارده دستگاه در حال اجراست که در آن دو رویکرد درمانی و پیشگیری با اولویت کاهش و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در کودکان و نوجوانان مطرح است.
خبرنگار و عکاس: مریم بهرامی


آدرس کوتاه :