مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:


مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح کارورزی را بستری برای همسویی آموزش و عمل دانست و بیان کرد: کسب و کارهای حوزه گردشگری مزیت رقابتی استان یزد محسوب می شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد با حضور «محمدعلی طالبی» استاندار یزد،«  اصغر نورالله زاده » مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و «علی زینی وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد برگزار شد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: مدل آموزش علوم پزشکی مدلی منحصر به فرد در دنیا است به دلیل اینکه  آموزش به همراه عمل است و این الگو قابلیت پیاده سازی برای بخش های دیگر را نیز دارد که همزمان در عین حالی که افراد آموزش تئوریک می بینند آموزش عملی نیز مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه مدلی هم که برای کارورزی تدوین شده هم بر اساس همین مدل تئوری و عملی است عنوان کرد: افراد اگر بخواهند کاری را به صورت آزاد بیاموزند باید برای آن هزینه های زیادی بپردازند ولی در این طرح شش ماه در عین حالی که کار عملی آموزش می بینند حقوق هم دریافت می کنند.
«اصغر نورالله زاده» در ارتباط با عدم گرایش بالا به این طرح گفت: ما نتوانستیم فارغ التحصیلان را نسبت به این موضوع که فرصت خوبی است توجیه کنیم، در گذشته برای طرح کادر پیگیری های زیادی انجام می شد که کارفرمایی ما را بپذیرد تا بتوانیم تطبیقی بین علم وعمل بدهیم.
نورالله زاده افزود: در بحث اشتغال روستایی استان یزد علیرغم اینکه تعداد روستاهایش نسبت به بسیاری از استانها کمتر است و حتی بخش کشاورزی اینجا خیلی ظرفیت اشتغال زایی به دلیل بحران آب نداشته ولی تلاش بسیار خوبی صورت گرفته و بیشترین جذب در کشور را در این استان داریم.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز بیش از 60 درصد اعتبار مازاد بر اعتباری که طبق قانون باید پرداخت می کردیم را در استان یزد تخصیص دادیم و این امر به دلیل ایجاد ظرفیت های خوبی در حوزه های خارج از بخش کشاورزی در استان یزد ایجاد شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور اظهار داشت: بخشی از منابع صندوق کارآفرینی امید مربوط به نهادها و سازمانهایی است که متولی کسب و کار در حوزه تخصصی خودشان و کسب و کارهای خرد می باشند و طبیعتا در شهرستانها هم در صورتی که ظرفیتی وجود دارد می توان زمینه ای ایجاد کرد که این پتانسیل ها از این بخش استفاده کنند.
نورالله زاده با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی این صندوق در استان یزد مربوط به بخش گردشگری بوده گفت: یکی از کسب و کارهای دارای مزیتی رقابتی در استان یزد گردشگری است و به همین دلیل با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این موضوع تمرکز کردیم و کارهای بسیار خوبی هم اتفاق افتاد.
در این جلسه گزارش عملکرد طرح کارورزی و مشوق بیمه ای توسط دستگاه های اجرایی دارای سهمیه  فرماندار ارائه و در ادامه گزارشی تحلیل از آموزش های مورد نیاز فنی و حرفه ای توسط «رضا بهادری» کارگزار اشتغال استان ارائه شد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :