مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری يزد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: چشم انداز طرح ها و برنامه هاي اداره كل امور اجتماعي و فرهنگی استانداري، افزايش نقش جامعه محلي و رويكرد مشاركتي است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، فخرالسادات خامسی‌هامانه در نشست با معتمدان محل که در فرمانداری یزد برگزار شد، مشارکت مردم محلی را مهمترین و ارزشمندترین اقدام برای توسعۀ استان و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: این افراد جامعه محلی هستند که فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی محله را سامان می‌بخشند و نمی‌توان بدون حضور مردم و معتمدان محل، استان را از نظر ابعاد فرهنگی و اجتماعي غنی کرد.
وی افزود: اداره كل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد معتقد است برای عبور از بحران‌های کشور و استان، باید از جامعه محلی شروع کرد و در وهلۀ نخست، آنان را یک صدا با سیاست‌ها و گفتمان واحد فرهنگی و اجتماعي در استان نمود.
به گفتۀ خامسی، فعالیت‌ها هنگامی نمود می‌یابد که دولت و مردم دست در دست هم دهند و نمی‌توان و نبايد بدون برقراري گفتمان و كنش و واكنش در ميان افراد جامعه محلي و  ايجاد انگيزه در آنها، با زمينه سازي تشريك مساعي در سطوح فردي و محلي و افزايش رهبران و حاميان محلي به موفقيت برنامه ها و پيشبرد اهداف اميد داشت.
وي تاكيد كرد: نه دولت و نه مردم نمی‌توانند به تنهایی از عهدۀ بار سنگین بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي امروز كشور برآیند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در خصوص برنامه‌های فرهنگی و اجتماعي این دفتر گفت: تمهیداتی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعي در محلات اندیشیده شده است و محله‌هایی که پتانسیل اجرای برنامه‌های درون محله‌ای دارند، این آمادگی را به اداره كل امور اجتماعی  و فرهنگي استانداري اعلام کنند.
وی تصریح کرد: هدف ما استفاده از تجربیات معتمدان محل در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی است و در این راستا از طرح‌ها و برنامه‌های محله‌محور استقبال می‌کنیم.
خامسی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان دغدغۀ اشتغال پرداخت و در این باره گفت: تمام کشورهای دنیا برای فرهنگسازی و جذب جوانان در مشاغل مختلف و گوناگون، از پتانسیل‌ مردم و تشکل‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: متأسفانه در ايران و به طور خاص در یزد اغلب درس خواندن یک ارزش و مهارت‌آموزی ضدارزش تلقي مي شود؛ در حالی‌که برخی افراد در امور یدی مستعد و توانمند هستند و نباید همۀ افراد را به مشاغل غیریدی تشویق کرد و ناخواسته زمينه هاي آسيب هايي چون مهاجرت پذيري منفي و حاشيه نشيني در استان را فراهم کرد.
وی از معتمدین محل و مردم محلی فرهنگسازی این مهم را خواستار شد که باید به فرزندان‌مان یاد دهیم درس خواندن، ادامه تحصيل و داشتن مدارك بالاي تحصيلي خوب است اما نه به اندازه‌ای ‌که انجام فعالیت‌های یدی را در ذهن افراد جامعه بی ارزش تلقی کند و فرصت تجربه مشاغل مهارتي و  فني مورد نياز جامعه و  متناسب با علايق افراد را از آنها بگيرد.
خبرنگار و عکاس: مریم بهرامی


آدرس کوتاه :