وزير آموزش و پرورش وارد استان يزد شد و مورد استقبال استاندار يزد قرار گرفت.

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،صبح روز سه شنبه 14 اسفندماه «سيدمحمد بطحايي» وزيرآموزش و پرورش به اتفاق هيئت همراه وارد فرودگاه بين المللي آيت الله شهيد صدوقي (ره)‌يزد شدند و مورد استقبال «محمدعلي طالبي» استاندار يزد و جمعي از مسئولان استاني قرار گرفتند.
حضور در هشتمين همايش و نمايشگاه ملي و اولين همايش بين المللي «مدرسه ايراني معماري ايراني» در تراز سند برنامه زير نظام تامين فضا،تجهيزات و فناوري از مهم ترين برنامه هاي سفر وزير آموزش و پرورش به استان يزد است.
ادارات كل نوسازي مدارس استان ها،جامعه فني،مهندسي و معماري،اساتيد دانشگاه و دانشجويان از مخاطبان اصلي اين رويداد علمي هستند و هويت بخشي به فضاهاي آموزشي،ورزشي و تربيتي و احيا معماري اسلامي ايراني با رعايت الگوهاي بومي،الگوهاي توسعه پايدار در آمايش سرزمين و ضرورت هاي محيط هاي آموزشي،تربيتي و جمعيتي،مكان يابي مدارس و مراكز،تكنولوژي ساخت و صنعتي سازي،مدرسه سبز و ملاحضات ارگونوميك و فضاهاي آموزشي ازجمله محورها و موضوعات اين همايش است.
هشتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي «مدرسه ايراني معماري ايراني» در چهار بخش علمي،طراحي،طرح هاي اجرا شده و عكاسي 14 الي 16 اسفندماه در دانشگاه يزد برگزار مي شود.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :