استاندار یزد طی حکمی «علی اکبر جعفری ندوشن » را به عنوان مشاور اشتغال و سرمایه گذاری منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در این حکم خطاب به «علی اکبر جعفری ندوشن » آورده است:
نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه های اقتصادی و برنامه ریزی، به موجب این ابلاغ به عنوان « مشاور اشتغال و سرمایه گذاری» اینجانب منصوب می شوید.
انتظار می رود با شناختی که از فرصتها و ظرفیت های اقتصادی استان دارید و نیز با بهره گیری از توان دستگاههای اجرایی مرتبط و شناخت دقیق از اولویت های استانداری در دوره جدید، حداکثر تلاش خود را در جهت توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به ویژه در حوزه صنایع دانش بنیان و فناوریهای برتر و تقویت روند سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی در استان یزد معمول نمائید.
 
آدرس کوتاه :