استاندار یزد:


«محمدعلی طالبی» با تاکید بر زمینه سازی برای افزایش نشاط اجتماعی در بسترهای قانونی بیان کرد: مشارکت مردم در تامین امنیت، انسجام ملی را تقویت می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،در دیدار استاندار یزد با فرماندهان نیروی انتظامی استان بر موضوعاتی از جمله اهتمام ویژه تمام دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی برای تضمین امنیت،انتقال حس امنیت و آرامش به جامعه و زمینه سازی برای تقویت نشاط اجتماعی در بخش های مختلف تاکید شد.
استاندار یزد در این دیدار گفت:با اتکا به تلاش های نیروی انتظامی یکی از استان های دارای امنیت بالا در کشور هستیم و تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی و مردم نیز در این عرصه می تواند ضمانتی برای تحقق شرایط بهتر نیز باشد.
«محمدعلی طالبی» به تعامل مثبت در شورای تامین استان و شهرستان ها اشاره و  افزود:وظیفه تمام نهادها و افرادی که در حوزه امنیت فعالیت دارند این است که خود را برای شرایط سخت آماده  و در این زمینه برنامه ریزی کنند  تا سایر مسائل نتواند آرامش اجتماعی را تحت شعاع قرار دهد.
طالبی خاطرنشان کرد:تقویت مشارکت مردم  در تامین امنیت  کمک به انسجام ملی است و خوشبختانه این رویکرد مردمی در مجموعه انتظامی استان  با برنامه های متفاوت وجود دارد.
وی اظهار داشت:ارتباط با نخبگان،معتمدین محلات و صاحبان تریبون نیز در ارتقا امنیت و آرامش تاثیر چشمگیری دارد و از بعد دیگر نیز باید حفظ کرامت،رعایت حقوق شهروندی و عمل به مسئولیت قانونی نیز در تحقق امنیت مورد توجه قرار گیرد.
عالی ترین مقام اجرایی استان بر مدیریت آثار و تبعات اجتماعی ناشی از مهاجر پذیری در استان تاکید و یادآور شد:حساسیت نسبت به حفظ امنیت و سایر موارد مورد نظر از نگاه فرهنگی در برنامه های عمومی وجود دارد و با توجه به اعمال سیاست های ضروری،صیانت از مجوزهای قانونی در این زمینه نیز لازم است.
طالبی افزود:جامعه نیازمند نشاط اجتماعی و روحیه مثبت در مردم است و باید با تعامل و همکاری تمام نهادهای موثر در این حوزه فرصت های مناسبی را در بسترهای موجود قانونی برای بهره مندی اجتماع از شادی های مشروع فراهم سازیم.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :