معاون عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در نشست كميته اطلاع رساني ستاد اجرايي خدمات سفر شهرداري ها را متولي اصلي ميزباني ايام نوروز در شهرها دانست و با تاكيد بر انسجام بخشي به فعاليت ها گفت: از سوي هيچ نهاد و دستگاه اجرايي چاپ متفرقه نقشه راهنماي مسافر صورت نگيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در چهارمين نشست كميته اطلاع رساني ستاد اجرايي خدمات سفر استان بيان كرد:شهرداري ها متولي اصلي ميزباني ايام نوروز در شهرها محسوب مي شوند.
«محسن صادقيان» افزود:لازم است شهرداري ها و واحدهاي زيرمجموعه بر مبناي ايجاد هماهنگي با ساير دستگاه هاي خدمات رسان در زمينه اطلاع رساني و ساماندهي ورودي شهرها به شكلي پررنگ و محوري عمل كنند.
صادقيان يادآور شد:هيچ گونه اطلاع رساني پراكنده و چاپ متفرقه نقشه راهنماي مسافر صورت نگيرد و تمام مجموعه هاي فعال در اين زمينه با محوريت كميته اطلاع رساني نسبت به انجام فعاليت هاي مشترك و تجميع توانمندي ها اقدام نمايند.
وي گفت:بولتن ها و مجله هاي معرفي شهرهاي مختلف استان در يك قالب و با نظارت اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري و كميته اطلاع رساني انجام شود و معرفي جشنواره هاي روستايي نيز مورد توجه قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بر بهره گيري از فضاي مجازي و سامانه هاي نوين ارتباطي در راهنمايي مسافران نوروزي تاكيد و بيان كرد: توجه به تقويت سامانه هاي ارتباط مستقيم با مردم نيز شناسايي مشكلات و نظارت بر ارائه خدمات به ويژه در حوزه بهداشت و نظافت شهري را سرعت مي بخشد.


*فعاليت كميته اطلاع رساني خدمات سفر بر محور شعار «از من بپرس»


مديركل روابط عمومي استانداري يزد در ادامه اظهار داشت: كميته اطلاع رساني خدمات سفر استان در ايام نوروز با شعار « از من بپرس» به فعاليت مي پردازد و فعال سازي سايت جامع سفر در حوزه اطلاع رساني و اخبار اين حوزه اقدام شاخص كميته است.
«علي صالحي» افزود:در اين كميته اهدافي از جمله آگاهي بخشي به گردشگران و آشنايي با جاذبه هاي استان، تسهيل استفاده از امكانات و معرفي توانمندي ها در مسير توسعه  و رونق گردشگري دنبال مي شود.
صالحي خاطرنشان كرد:ساماندهي به اطلاع رساني در ورودي شهرها،نظارت بر محتواي اقلام تبليغاتي،اطلاع رساني به شيوه نوين،ارائه فرم سنجي به مسافران و اطلاع رساني در زمينه مراكز خدمات با موضوعات مختلف،جشنواره ها،برنامه هاي فرهنگي و بومي نيز از ديگر اهداف اين كميته است.
مديركل روابط عمومي استانداري يزد در پايان بر تجميع برنامه هاي اطلاع رساني و همكاري مشترك دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها در اين زمينه تاكيد و هماهنگي اين فعاليت ها با هدف انسجام بخشي و اثرگذاري هر چه بيشتر با كميته اطلاع رساني ستاد خدمات سفر را خواستار شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :