مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در نشست پيام گزاران سلامت استان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سلامت محیط کار کارکنان بر مبنای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و نیز تشکیل تیم سلامت و اتاق فکر در دستگاه‌های استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به ضرورت توجه به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی در کنار سرمایه‌های اقتصادی، گفت: سرمایه‌های اجتماعی در محیط کار به مراتب ارزشمندتر از سرمایه‌های اقتصادی است و هرچه جایگاه سرمایه انسانی در محیط کار بیشتر باشد، برون‌داد اثرگذارتری در ارتقا و بهره‌وری در محیط کار خواهد داشت.
فخرالسادات خامسی هامانه افزود: توجه به سرمایه اجتماعی از این نظر حائز اهمیت است که افراد را به همکاری و مشارکت تشویق می‌کند و به سمتی سوق می‌دهد که مسائل را با هم حل کنند.
به گفتۀ وی، سرمایه اجتماعي نوعی ثروت برای جامعه محسوب می‌شود و بستر مناسبی برای استفاده از سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و فیزیکی است که می‌تواند موفقیت را در محیط کار تضمین کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: سرمایه اجتماعی باید در برنامه‌ریزی در همۀ حوزه‌ها به ویژه حوزۀ سلامت مورد استفاده قرار گیرد و در این خصوص، سازمان بهداشت جهانی سلامت محيطي را در محل کار افراد، محل بازی و تفریح، محل زندگی و محل آموزش باارزش‌تر و عامل توسعه‌ می‌داند.
وی با تأکید به ضرورت سلامت افراد در محیط کار، گفت: توجه به محیط‌های ارتقادهنده سلامت یکی از محورهای استراتژیک است که در کنفرانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته  و اگر به حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان در محیط کار توجه شود رفتارهای ناسالم کم می‌شود و هزینه‌ زیان‌های احتمالی محیط کار کاهش خواهد يافت.
طبق گفتۀ وی، رویکرد جدید سلامت این است که در برنامه‌های توسعه‌ای به جای توجه به ایمنی محیط کار، عوامل خطر فردی و کنترل عوامل زیان‌آور فیزیکی حول محور محیط‌های ارتقادهندۀ سلامت رفته و در وهلۀ نخست، بُعد روانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سلامت محیط کار کارکنان تضمین شود.
خامسی بیان کرد: در برنامه‌های جدید سلامت، هم زندگی و هم کار در دو بُعد فردی و اجتماعی مطرح است و مدل‌ها در بحث سلامت محیط کار نیز از رویکرد پزشکی به سمت مدل‌های جامع اجتماعی سوق پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: به چند دلیل محل کار جایگاه مناسبی برای اجرای برنامه ارتقای سلامت است و یکی از مهمترین دلیل‌های آن این است که یکسری نظام ایمنی و سلامت از قبل در محیط کار وجود دارد.
وی افزود: ارائه خدمات سلامت در محیط کار آسان‌تر است چراکه دسترسی به اکثر کارکنان در محیط کار بیشتر است، دغدغه و علاقه مشترک بین کارکنان و کارفرمایان در اين زمينه وحود دارد و دیگر اینکه امروزه سازمان‌ها متوجه ارجحیت نقش نیروی انسانی در محیط کار نسبت به نقش تجهیزات و منابع مالی در بهره‌وری سازمان شده‌اند.
خامسی ادامه داد: بر همین اساس مدلی را از تحقیقات کشور تایلند استخراج کرده‌ و از نتیجۀ این مدل اینگونه جمع‌بندی کرده‌ایم که با توجه به تعریف و ابلاغ بستۀ خدمت کارکنان دولت در چند حوزه اعم از خودمراقبتی سازمانی، دخالت در محیط، آموزش‌های ضمن خدمت و معاینات دوره‌ای، لازم است برخی اقدامات در محیط کار انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان بیان کرد: لازم است در هر اداره‌ای تیم سلامت تشکیل شود، نیازسنجی در این حوزه انجام گيرد و با توجه به اعتبارات، تخصص، مهارت‌ها و پتانسیل‌هایی که در دستگاه است، برای برنامه‌ریزی در حوزه سلامت، در قالب هيئت‌هاي انديشه‌ورز، بارش افکار انجام گيرد و تيم‌هاي سلامت ادارات و دستگاه‌ها، صداي كاركنان در بيان مطالبات آنها در حوزه سلامت باشند.

خبرنگار: مریم بهرامی
عکاس: امید استواری
 


آدرس کوتاه :