مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري یزد با اشاره بر ضرورت آینده‌نگری و برنامه‌ریزی براي احداث شهرك سلامت بيان كرد: ساماندهي دغدغه‌های اجتماعي در حوزه خدمات درماني با مشاركت دستگاه‌های اجرايي و نهادهاي مرتبط صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، نشست هم‌اندیشی به‌منظور ساماندهي مطب‌های پزشكان و ايجاد شهرك سلامت در يزد با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد و ساير مسئولان اين حوزه برگزار شد.
«فخرالسادات خامسي» در این جلسه اظهار داشت: ظرفیت‌های درماني و پزشكي شاخص در يزد براي ارائه خدمات با فرصت‌ها و تهديدهاي مختلفي روبرو است كه ضرورت دارد با ساماندهي اين شرايط آسیب‌های اجتماعي ناشي از آن را به حداقل برسانيم.
وی افزود: اولويت فعلي تمركز بر ساماندهي مطب‌ها، مراكز خدماتي، اقامتي و موضوعات اجتماعي چون ترافيك و برخي آسیب‌های رفتاري برآمده در حوزه ارائه خدمات درماني است كه بايد تمام بخش‌های مرتبط با اين موضوع برنامه‌های خود را ارائه و با انسجام و همکاری‌های بين بخشي مداوم اين مسئله را مديريت كرد.
خامسی گفت: ساخت شهرك سلامت كه فعاليتي اثرگذار براي فاصله گرفتن از آسیب‌های اجتماعي ناشي از خدمات درماني است نيازمند آینده‌نگری و نگاه همه‌جانبه نگر است و خوشبختانه سرمایه‌گذارانی نيز براي اجراي اين طرح وجود دارند كه بايد به‌صورت تخصصي به آن ورود كرد.
مديركل دفتر شهري و شوراهاي استانداري نيز در اين جلسه بيان كرد: يزد ظرفیت‌های خوبي در حوزه درمان دارد اما برخي مشكلات چون پراكندگي نامناسب مطب پزشكان، ترافيك و ساير معضلات اجتماعي نيز به‌ویژه درزمینه ارائه خدمات به بيماران از اين مسئله ناشي شده است كه نيازمند كنترل و ساماندهي است.
«محمود شاكري شمسي» افزود: طرح‌ها و پيشنهادهاي متنوعي ازجمله احداث شهرك سلامت براي مديريت اين موضوع مطرح و اقدامات مشابه ساير استان‌ها در اين زمينه نيز بررسی‌شده است اما با توجه به زمان‌بندی تحقق طرح‌های بزرگ بايد مسائل را دسته‌بندی و با شرح وظايف مشخص در بخش‌های مختلف و به‌صورت مقطعي اقدام گردد.
 


آدرس کوتاه :