«محمدعلي طالبي» استاندار يزد از مردم فرهيخته استان براي شركت در طرح كتابخانه گردي با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني دعوت كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،در ديدار مديركل كتابخانه هاي عمومي استان با استاندار يزد بر فعال سازي تمام ظرفيت هاي استان در مسير توسعه،ارتقا بخشي به جايگاه كتاب در جامعه و بهره گيري مناسب شهر يزد از عنوان پايتخت كتاب ايران تاكيد شد.
استاندار يزد گفت:تمام تلاش اين است كه ظرفيت لازم براي ايفاي نقش افراد دغدغه مند نسبت به توسعه استان فراهم شود و گزارش برخي دستگاه هاي اجرايي  از جمله نهادكتابخانه هاي عمومي نشان مي دهد اگر در اين حوزه ها توجه بيشتري صورت گيرد شاهد جايگاه بهتري از استان يزد در سطح ملي خواهيم بود.
«محمدعلي طالبي» با اشاره به بهره گيري موثر از فرصت فرهنگي انتخاب يزد به عنوان پايتخت كتاب ايران بيان كرد:با توجه به نقش محوري نهاد كتابخانه ها در توسعه و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني با تقويت جايگاه تصميم ساز جلسات و نشست هاي انجمن كتابخانه هاي استان انتظار مي رود اقدامات موثري در سال آينده تحقق يابد.
طالبي  با بيان اينكه يزد به عنوان پايتخت كتاب ايران در سال آينده انتخاب شده است و ضمن ابراز خرسندي از برگزاري برنامه  كتابخانه گردي به مناسبت تاسيس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در  آستانه سال نو و روز شنبه 18 اسفند ماه  افزود:از تمام مردم عزيز استان يزد دعوت مي كنم در اين برنامه كه  از ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر با محوريت كتابخانه امام علي (ع) يزد در سراسر كتابخانه ها برگزار مي شود حضور يابند.
مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد نيز در ادامه ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اين نهاد فرهنگي اظهار داشت:درخواست مي شود كه نهاد كتابخانه هاي عمومي استان نيز به عنوان عضو ميهمان در نشست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان حضور داشته باشد.
«رقيه دوست فاطمي ها» افزود:سهم قانوني و پرداختي شهرداري ها  نسبت به نهاد كتابخانه ها نيز نيازمند توجه و همكاري بيشتر براي تحقق اهداف و برنامه هاي استان در اين حوزه است تا علاوه بر ارتقا زيرساخت ها بتوان در مسير تقويت مشاركت اجتماعي براي توسعه فرهنگ كتابخواني نيز گام برداشت.
گفتني است در اين ديدار ضمن تبريك و آرزوي موفقيت روز افزون براي استاندار يزد از سوي اعضاي جلسه در اين مسئوليت؛رويكردها،اقدامات و ضرورت هاي پيش روي نهاد كتابخانه هاي عمومي استان يزد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس :رضا زارع


آدرس کوتاه :