سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد:


سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به اهمیت مشارکت مردم در مدرسه داری و مدرسه سازی اشاره و بر تغییر جهت از آموزش های نظری به مهارتی بر مبنای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، شورای آموزش و پرورش استان با حضور «محمدعلی طالبی» استاندار یزد و «عبدالرسول عمادی» سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سالن کوثر استانداری تشکیل جلسه داد.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این جلسه با تبریک هفته شورای آموزش و پرورش بیان کرد:ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران شورا محور تعریف شده است اما نامگذاری این هفته نشانگر اهمیت قابل توجه موضوع آموزش نسبت به سایر دغدغه ها می باشد.
«عبدالرسول عمادی» افزود:تعلیم و تربیت مهم ترین رکن نظام است و در جامعه انسانی پرورش انسان ها رسالتی خطیر محسوب می شود.
عمادی مشارکت عمومی یزد در حوزه آموزش و پرورش را قابل تحسین برشمرد و خاطرنشان کرد:با فعال سازی ظرفیت ها و وظایف شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان ها و مناطق می توان بر اساس این اختیارات بسیاری از مشکلات در این حوزه را سامان بخشید.
وی اظهار داشت:تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش یکی از دغدغه های جدی در وزارت آموزش و پرورش است  و در این زمینه تلاش مستمر برای جذب مشارکت عمومی نیازمند توجه می باشد.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:به هر میزان که برون سپاری آموزش های شاخه کار و دانش تقویت شود به همان میزان از نیاز به تجهیز کارگاه ها کاسته شده و با صرفه جویی در نیروی انسانی و تجهیزات،زمینه بهبود کیفی در این حوزه فراهم می شود.
عمادی افزود:مشارکت مردم در مدرسه داری مانند مشارکت در مدرسه سازی است و اقدامی ارزشمند می باشد که راه اندازی کانون تاسیس مدارس غیر دولتی یکی از زمینه های موثر در امر مدرسه داری و کاهش هزینه های دولت در این زمینه است.
وی بیان کرد: دفتر همکاری مشترک بین شرکت‌های صنعتی با آموزش‌وپرورش در استان یزد افتتاح شد که این مهم مشارکت روش‌مند و دقیق برای آموزش‌وپرورش در سطح استان قلمداد می‌شود و یک اقدام مستمر برای آموزش هنرجویان هنرستان‌ها در محیط واقعی کار است که منجر به ضمانت اشتغال  بسیاری از همین دانش‌آموزان خواهد شد.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان اظهار داشت:سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش مهارت محوری را در اولویت اجرایی قرار داده است و هر چند  ۲۵ سال رتبه نخست کشور برای  یزد در کنکور سراسری قابل تقدیر است؛ اما بایستی توجه داشت که در این حوزه یک تغییر جهت چشمگیر از آموزش‌های نظری به آموزش‌های مهارتی لازم می باشد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :