معاون اقتصادي استاندار يزد تاكيد كرد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بر توجه بخش هاي مختلف استان نسبت به تقويت باور مديريتي و تصميم سازي موثر در تحقق دولت الكترونيك با تكيه بر دانش تخصصي تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،پنجمين جلسه شوراي راهبري و مديريت توسعه استان به رياست «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد با موضوع ارزيابي ميزخدمت شهرداري ها و فعال سازي كميته مشورتي ذيل شورا تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت:با توجه به تنوع خدمت و ساختارهاي متفاوت موجود در شهرداري ها، لازم است با طبقه بندي وظايف و بهره مندي از زيرساخت هاي ارتباطي استان، ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان توسعه يابد.
«علي زيني وند» افزود: شهرداري هاي استان يزد به عنوان پايلوت توجه ويژه اي را نسبت به اصلاح فرآيندهاي اداري،كاهش مراجعات و ارائه خدمات الكترونيك به كار گيرند و پيچيدگي هاي پيش رو را شناسايي و نسبت به حل آن ارائه راهكار نمايند.
زيني وند خاطرنشان كرد:ميز خدمت و ايجاد هر نوع ظرفيتي در اين راستا ما را به سمت تحقق دولت الكترونيك نزديك تر مي كند و از سوي ديگر تحقق اين امر اجرايي شدن حقوق شهروندي را نيز به همراه دارد.
وي اظهار داشت:سطح بلوغ دستگاه هاي اجرايي و خدماتي در حوزه دولت الكترونيك متفاوت است و بايد باور مديريتي و تصميم سازي در اين زمينه براي كل كشور به ويژه يزد كه از پتانسيل نيروي متخصص و امكانات ارتباطي خوبي برخوردار مي باشد ايجاد و در مسير اجراي واقعي قرار گيرد.
معاون استاندار يزد بيان كرد:اجراي ميز خدمت و حركت به سمت دولت الكترونيك در استان علاوه بر ايجاد شفاف سازي ؛ از سرگرداني ارباب رجوع،بروكراسي پيچيده اداري و پي نوشت هاي چند گانه جلوگيري مي كند، در اين راستا توسعه بسترهاي نرم افزاري و تسهيلگر خدمات در بخش هاي مختلف زمينه سازي شود.
زيني وند به اهميت نقش نخبگان و ديدگاه هاي تخصصي در مديريت استان تاكيد و گفت:كميته اي مشورتي ذيل شوراي راهبري و مديريت توسعه استان با حضور و دعوت از صاحب نظران در بخش هاي مختلف تشكيل و خروجي اين كميته به عنوان بازوي مشورتي شورا در تصميم سازي هاي مختلف تبيين شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد مطرح كرد:درك عميقي از سوي رياست محترم جمهور نسبت به اجرايي شدن دولت الكترونيك وجود دارد و اميد است با توجه به زيرساخت هاي به وجود آمده اين رويكرد در آينده كشور نيز مورد توجه مسئولان باشد.
.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :